Cerebral parese

NEUROSPIRES VIDENSCENTER

Cerebral parese begrænser bevægelsen på grund af en hjerneskade eller anden påvirkning af hjernen, hvilket gør tilstanden individuel og kompleks. Forældre kan finde svar i viden om hjernen og nervesystemet, som kan hjælpe med at mindske udfordringerne for børn med cerebral parese.

Børn med Cerebral parese

Forældre og andre overser ofte, at de enkelte udfordringer et barn med cerebral parese har, er en del af en helhed. Et barns funktionalitet afhænger af evner på mange forskellige områder. Selvom børn med cerebral parese har nedsatte motoriske evner, må man ikke overse deres øvrige funktionsområder. Der er en tæt og gensidig indvirkning mellem fysiske sanser, sprog, mobilitet, samt sociale og emotionelle færdigheder. Dette viser, hvor komplekst det er at hjælpe disse børn.

En holistisk forståelse af cerebral parese bygger på dybdegående viden, der afdækker væsentlige forhold vedrørende et barns sensoriske, motoriske, følelsesmæssige, sociale, fysiologiske og faglige funktioner. Det er nødvendigt at forstå, hvad der gør, at et barn adskiller sig fra andre, og bruge de værktøjer, der giver specifik og målrettet hjælp. Dette kræver indsigt i hjernens funktion og dens samspil med udviklingsmæssige milepæle. For at hjælpe hjernen og nervesystemet på flere fronter kan vi:

  • Begrænse skadelig eksponering for toksiner.
  • Støtte hjernen gennem optimal ernæring.
  • Bruge viden om effekten af gentagelser.

Indsigt i samspillet mellem de enkelte funktionsområder viser, at det er en misforståelse at tro, at neurologiske symptomer bliver mindre af sig selv. Tværtimod kræver symptomerne en aktiv indsats, især på de områder, hvor der er behov. Neurologiske profiler anvendes for at synliggøre balancen mellem et barns funktionsområder og hjernen. Dette giver forældre indsigt i, hvordan barnet oplever verden, hvilket er afgørende for at kunne støtte og hjælpe.

Ved at skabe et overblik over nøglepunkterne bliver det tydeligt, hvor barnet har brug for hjælp til at indhente udviklingstrin. Det giver klarhed over, hvilke symptomer der "popper op" og virker ukontrollerbare. Ved at inddrage denne dybereliggende tilgang, som er rettet mod barnets nervesystem, som gør at I forældre med jeres unikke tilgang og kendskab til jeres barn,  formår  at fremme indre hjernerelateret kommunikationen og bane vej for solide netværk, der støtter barnets udvikling.

 

Jeg er Freja

Freja har Cerebral parese
girl, swing, rocking-996635.jpg

Frejas historie er et eksempel på en pige, hvis forældre oplevede, at deres datter fik helt andre muligheder, da der blev fokuseret på, at hendes Cerebral parese ikke alene handlede om hendes evner til at bevæge sig, men om hendes generelle funktion og livskvalitet.

Efter en periode med høj feber på grund af en virus, blev Freja ramt af kramper. Lægerne konkluderede, at det var feberkramper. Efter episoden var det tydeligt, at den toårige pige havde mistet meget af sin styrke og motoriske sikkerhed. Hun blev mere ukoordineret i sine bevægelser, opgav hurtigt aktiviteter, og hendes ben svigtede pludseligt, når hun forsøgte at bevæge sig. Undersøgelser hos både børnelæger og ortopædkirurger førte til diagnosen cerebral parese.

Frejas moster anbefalede Frejas forældre at kontakte Neurospire. Her fik forældrene fra start indsigt i de væsentlige forhold, som er relevante for forældre til børn med neurologiske udfordringer. Dette gav dem en afklaring på Frejas grundlæggende udfordringer og vækkede deres interesse for at udforske de muligheder, der kunne tilbydes Freja.

Freja gennemgik en grundig undersøgelse, der afdækkede mange aspekter af hendes udvikling. Resultatet viste, at Freja havde en samlet funktionsnedsættelse på 21 %. På det tidspunkt havde Freja lav udholdenhed, reduceret mobilitet og et mangelfuldt sprog, hvilket gjorde det svært at forstå, hvad hun sagde.

Der blev lagt et program, og hun begyndte gradvist at arbejde med sine grundlæggende motoriske færdigheder. Hun trænede med knæ- og armbeskyttere på gulve belagt med gummimåtter for at øve sig i at krybe og kravle.

Disse færdigheder er fundamentale for et barns udvikling, og Freja måtte træne dem for at forbedre sin mobilitet. Motorisk træning var dog ikke det eneste aspekt af programmet; Freja havde også sensoriske udfordringer, der påvirkede hendes evne til at føle, høre og se på alderssvarende niveau. Dette afspejlede sig blandt andet i hendes forsinkede sprogudvikling.

Sensoriske mangler blev identificeret, herunder begrænset syn og hørelse, hvilket påvirkede hendes sprogudvikling negativt. Efter at Freja begyndte at træne, forbedrede hendes livskvalitet sig gradvist. Funktionelt indhentede hun 9 %. Selvom det tog tid, har Freja nu, et år inde i sit forløb, langt færre udfordringer. Dette giver hende bedre muligheder for at deltage i aktiviteter på lige fod med andre børn.