.

.

Velkommen til Neurospire

.

.

Neurospire er en privat praksis specialiseret i hjælp til børn og forældre

.

.

.

Sådan får dit barn hjælp

Opdag hvorfor målrettet hjælp til autisme og ADHD og andre tilstande handler om at hjælpe hjernen
Neurospires forældrekursus. Som forældre vil man gerne gøre alt det bedste for sit barn. Dette kursus er målrettet forældre, der har børn med en række fysiske og psykiske diagnoser og symptomer, som søger mere dybdegående information med vigtig viden om hjernen og helbredelse. Formålet med kurset er at forældre opnår større viden og kendskab til hvad hjemmetræning kan.
(Varighed: 3 dage)
Her tilbydes børn en dybdegående og afklarende børneundersøgelse, hvor forældre møder både viden og redskaber til at evaluerer børn, i takt med at de indhenter udviklingstrin. Undersøgelsen har til formål at skabe overblik over barnets neurologiske udfordringer bag en diagnose og symptomer. Undersøgelsen følges op med et individuelt behandlingsprogram.
(Varighed: 2 dage)
Planlæg FP
Guidning og programmer til forældre, der selv ønsker at støtte og behandle eget barn med betydelig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Den forudgående individuelle børneundersøgelse tilknyttes her til de målrettede og individuelle programmer, som er et alternativ til et kommunalt tilbud. Disse programmerne er baseret på at guide forældre, der har motivation og ressourcer til at hjemmetræne barn.
(Varighed: variere)

Venter dit barn på hjælp?

billede1-removebg

Hej mit navn er Jeanette Lundqvist,

Jeg har mere en 30 års erfaring inden for opgaven med at hjælpe børn med neurologiske symptomer og diagnoser, der omfatter tilstande som autisme, ADHD, epilepsi, Cerebral parese og en lang række af neurologiske symptomer. Mit engagement i dette felt er drevet af en passion for at se børn trives og blomstre til deres fulde potentiale.

Neurospire, børnekonsulent, underviser og foredragsholder

Få mere viden

På trods af at mange børn oplever meget forskellige udfordringer, så er der ofte også udfordringer som de har til fælles.
Børn der kæmper fysik og mentalt med sprog, sanser, motorisk og socialt har det til fælles at årsagen til udfordringerne findes i hjernen.
Tidligere tænkte man at hjernen ikke kunne hjælpes, men det bliver mere og mere udbredt viden, at børnene kan få en målrettet hjælp, som går på tværs af faggrænser, når sigtet er at fremme udvikling i hjernen.
Hos Neurospire er målet at hjælpe børn gennem at udbrede kendskabet til neurologisk udvikling.

Jeg specialisere mig i følgende:
  • Helbred
  • Syn og læsning
  • Følesans
  • Hørelse
  • Sprog
  • Finmotorisk
  • Grovmotorisk
  • Socialt og  emosionelt

Hjemmetræningsordningen

Forældre kan frit vælge hvilken støtte og behandling deres barn skal tilbydes, og søge støtte til at gennemføre hjemmetræning i eget hjem. Landets kommuner informerer om denne ordning på deres hjemmeside og yderligere information kan fås på Social,-Bolig, - og ældreministeriet.

Vi ønsker alle at vores børn føler vi forstår dem... At de ikke oplever de står alene

Mange forældre søger efter at de i højere grad selv aktivt får plads til at de kommer på banen, når de oplever deres barn, har det svært.
Her på Neuropspires hjemmeside kan du læse om hvordan andre forældre vælger at øge deres viden og række ud efter redskaber som har betydning for børn fysisk og mentalt.

Besøg Neurospires videncenter

Energi er dyrbar og som forældre er din uvurderlig

Hvad forældre fortæller

"Det der tæller er, at mit barn har ændret sig. Hendes humør, evnen til at kommunikere og læse".

Mor til 9-årig pige

"Det er så dejligt at have øjenkontakt med min søn, og at vide at han får en god skoledag når jeg sender ham afsted hver morgen. "

Far til 7-årig