BØRNEKONSULENT

JEANETTE LUNDQVIST

Hjælp til børn med udviklingsforstyrrelser

Konsultation og guidning til forældre og børn

Hjemmetræning med succes

Opfølgende evaluering

billede1-removebg

Her finder du hjælp til dit barn

Nøglen til udvikling.

Er du i tvivl om hvordan du kan hjælpe dit barn? Så kan viden om dit barns neurologiske udvikling måske have din interesse. Det handler om hjernen, og om metoder der kan booste børns udvikling i den rigtige retning.

Her er det område hvor dit barn vil opnå færdigheder som, du blev fortalt var "umuligt". Alle børn gennemgår en stor udvikling i det neurologiske område. For et barn med forsinket udvikling er det i særlig grad væsentligt at forældre har viden og kender til metoder der kan skabe udvikling.

AUTISME >
boys, funny, faces-286179.jpg
ADHD>
girl, face, portrait-757400.jpg
Cerebral Parese>
girl, small child, laugh-1511710.jpg

Opmærksomhed rettet mod symptomer er første trin

Se hvad dit barns symptomer faktisk fortæller, og få mere nuanceret viden om dit barn, så du ved hvad det kæmper med.

Dit engagement er en gave til dit barn

Målet kan være, at du giver dit barn en hjælp som er rettet mod årsager fremfor symptombehandling.

feet, children's feet, baby-619399.jpg

Problemer med at læse, tegne, gå og lege?

Børns udfordringer viser sig som symptomer, som fortæller om tilstanden i hjernen. Det kan være nogle blandt tusindevis af forskellige færdigheder, som er særlig svære at få lært. Her kan en afklaring på om der er forsinkelser i den neurologiske udvikling give god mening. Vigtigst er det er at I forældre ved at I kan speede processen op. De mange børn der bliver mødt med så individuel hjælp målrettet hjernen viser da også at det for alvor sætter skub i at få nye færdigheder og større trivsel. Det vidner de historier som deres forældre fortæller også om.

girl, eating, watermelon-846357.jpg

Erfaring og viden skaber håb

Du har som forældre gode forudsætninger for at hjælpe dit barns udviklingsproces. Din rolle som forældre er måske overset i forhold til at hjælpe dit barn gennem et egentligt forløb, men sådan behøver det ikke at være. Hvis du mødes med viden fra en specialist  på området og adgang til konkrete praktiske erfaringer er du godt på vej. De informationer samt en kontakt til et netværk af  andre familier der er i samme situation som dig, giver dig et godt udgangspunkt til opgaven for at speede dit barns udvikling op.

Barn_leger

I forældre kommer langt med jeres insats

Erfaringerne viser at forældre har et enormt potentiale, som generelt bliver overset. Det at I har troen, håbet og mod til at tage styringen er afgørende. At I i jeres hjem får skabt en god energi, og bygget viden op, så I kan sætte gang i processen gør, at du når langt, fordi du som forældre klart har den største motivation og engagement for at hjælpe dit barn. Det udgangspunkt er meget afgørende for resultatet.

 

Den største gave vi kan give vores børn er en god start

Sådan får dit barn hjælp

At erkende at ens barn har udfordringer er ikke rart. Men hvis man ved at man kan hjælpe, er det en helt anden situation, som skaber håb.

siblings, outdoors, family-3646046.jpg

Ét samlet forløb

Hos Neurospire mødes du med engagement, viden og en stor erfaring inden for området med at speede børns udvikling op på en god og kærlig måde. Det er alle aspekter af dit barns udvikling der er i fokus, fra et og samme sted, så du ikke skal køre fra a til b til c ugen igennem. Udgangspunktet er en undersøgelse, som skaber klarhed for hvilke udfordringer dit barn har. Denne følges op med specifikke programmer, udarbejdet så de hver især skaber udvikling. Forløbet afsluttes med en evaluering.

people, kid, child-2584206.jpg

Forældrekursus

Måske undrer det dig at der er tale om et forældrekursus ved start. Men at hjælpe et barn udviklingsmæssigt inden for det neurologiske område er en stor opgave, som kræver viden. Du behøver ikke at være specialist for at booste processerne i dit barn, men du må have kendskab til de metoder der kan bruges og vide hvad du har med at gøre. Så i dette specifikke kursus, er der fokus på at samle information om dit barns diagnose og dets symptomer, så du kan begynde processen til at hjælpe dit barn.

people, nike, shoes-2590524.jpg

Konsultation

Forældrekurset følges op af en konsultation, hvor der er fokus på dit barn. Her undersøges dit barn, og der dannes et overblik over hvor dit barn er i sin neurologiske udviklingsproces. Det er her du tydeligt får et blik på hvor dit barn præcist behøver hjælp, men samtidig lærer du om hvilken form for stimulering og træning der kan påvirke processen, så du effektivt skaber den balance som dit barn har behov for for at komme i trivsel, få skabt energi og kan udvikle sig.

Hvad Forældre fortæller

baby, young child, mirror effect-1181335.jpg

Det der tæller er, at mit barn har ændret sig. Hendes humør, evnen til at kommunikere og læse". Mor til 9-årig

Det var det rigtige vi gjorde, for det har sat skub i Nicolines udvikling. På en måde kan man sige det er en helt anden pige nu." sagt af Nikolines mor. Mor til 8-årig

Det er så dejligt at have øjenkontakt med min søn, og vide at han får en god skoledag når jeg sender ham afsted hver morgen.  Far til 7-årig 

horse, pony, young girl lou-6381194.jpg
231886444_155414886669985_6113857692841716731_n
pexels-dominika-roseclay-1139785

Hjemmetræning

For forældre der står i den svære situation og mangler hjælp til deres barn, kan hjemmetræning være en god løsning. Hjemmetræning indgår som en del af Serviceloven. Socialminister Karen Jespersen og folketinget vedtog loven om hjemmetræning i 2009.

Hjemmetræning inden for det neurologiske område, kan vise sig som den bedste løsning, fordi det er rettet mod alle områder af et barns udvikling og netop har sigte i vejen frem mod håndtering af efterfølgende inklusion i skoletilbud med jævnaldrende børn.

De mange gode historier fra familierne der benytter ordningen med hjemmetræning vinder frem og taler for at denne hjælp er effektiv for børnene og deres familier.