DIAGNOSE

Autisme

Autisme spektrumforstyrrelse handler om hjernen

Børn med Autisme/Autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har vidt forskellige symptomer, som alle har med hjernens funktion at gøre.

Fordi autismen påvirker hjernen, er der mange måder hvorpå barnets udfordringerne kommer til udtryk, som en behandling skal kunne imødekomme.

Hjernens celler

Mange tænker mest på at det er barnets mentale udvikling som er påvirket af autisme, men fordi det handler om hjernen er det dele af  flere udviklingsområder.

Bag diagnosen

Opmærksomheden rettes mod årsagen

Opmærksomhed bør istedet handle om hvorfor hjernens neuroner i nogen grad er blokeret i at fungerer og hvordan man skaber den bedst mulige kommunikation i hjernes neuroner på en naturlig måde.

Det et derfor der her er sigte i at arbejde med børnenes neurologiske udvikling.

Mere viden er med til at forbedre livet for barnet med autisme

Som forældre, kan det være frustrerende at opleve en adfærd hos sit barn som man ikke forstår.

Det kan også være en udfordring at få de svar som man behøver eller den støtte som der er behov fra omverdenen.

Men et godt modtræk, kan være at indhente mere information, for med  mere viden får du et bedre udgangspunkt for at se hvilke muligheder der er, og hvordan du kan bistå dit barn.

mother, son, bubbles-2935723.jpg
En af mange neurologiske færdigheder

Min rolle er at give børn de bedste muligheder

  A U T I S M E   V I D E N

Jeg stæber efter at skabe bedre livskvalitet, for de børn, der lever med autisme.

Derfor har jeg i tre årtier arbejdet med børn, deres forældre og en lang række specialister inden for området, i bestræbelserne på at finde frem til de bedst egnede neurologiske udviklingsprogrammer.

Mit mål er at imødekomme at børn med autisme og deres familie, får den hjælp der er behov for.

http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png

A U T I S M E

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

  ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING
SKAB FORANDRINGER

Har du brug for at dit barn med Autisme får mere hjælp?

Her på Neurospires hjemmeside, finder du mere viden og vejledning til hvilken retning der der kan være det næste valg du tager..

BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

Hvad forældre fortæller

Glad for at få talt med dig idag, det gav et godt indblik i at der er er muligheder og løsninger. Det giver os håbet og troen på at når andre forældre kan, så kan vi også.

dreng tegning

Emilie 9 år, ADHD
Far til Emilie, Ballerup

...det gjorde en en stor forskel for vores søn, nu kan han klare sig så godt  i en almindelig folkeskoleklasse, læser, leger og klarer sig blandt sine kammerater. Før havde han en støttepædagog, og var ikke en del af fælleskabet. Her flere år efter han fik en særlig hjælp, klarer han sig fint uden støtte, spiller klaver på musikskolen, til karate og er glad for sin klasse.

dreng tegning

Nikolas, 9år, Autisme
Nikolas far; Måløv