DIAGNOSE

ADHD og ADD

ADHD & ADD handler om hjernen

Børn med ADHD og ADD har alle vidt forskellige symptomer, som alle har med hjernens funktion at gøre.

Fordi ADHD og ADD  påvirker hjernen, er der mange måder hvorpå barnets udfordringerne kommer til udtryk, som en behandling skal kunne imødekomme.

Hjernens celler

Mange tænker mest på at børn med ADHD og ADD har behov for hjælp i forhold til emosionel og social udvikling, men fordi årsagen  bag diagnosen skal søges i hjernen, så kan det være vidt forskellige områder i hjernen der er påvirket.

Hjernens nerveceller, kaldet neuroner har til opgave at sikre at kommunikationen mellem hjernes celler fungerer. Hvis kommunikationen i en eller anden grad er begrænset, kommer det til udtryk gennem fysiske eller mentale symptomer.

Symptomerne der opleves ved ADHD, kommer til udtryk i forskelligt omfang og i større eller mindre grad, hvilket betyder at ingen børn oplever tilstanden ens.

Værd at vide om ADHD

En bedre løsning for barnet på lang sigt med ADHD

En del forældre oplever at det at deres barn har ADHD blot er en anden måde at leve på. Sådan er det ikke for alle. Deres barn har en hverdag hvor de ser at symptomer i alvorlig grad forstyrrer det liv der skal leves, forhold til at skabe distaktioner. Ligesom det blokerer en lang række af oplevelser og i det hele taget begrænser deres barns liv i alvorlig grad.

Derfor er det med rette relevant at skærpe opmærksomheden omkring hvad der er årsagerne bag autisme. Opmærksomhed der handler om hvorfor hjernens neuroner i nogen grad er blokeret i at fungerer og hvordan man skaber den bedst mulige kommunikation i hjernes neuroner på en naturlig måde.

Det betyder også at ingen børn med ADHD har den samme diagnose, for når man i ser på detaljerne som her betyder noget, så er der meget der neurologiske fortæller, at hvert enkelt barn har behov for en helt særlig og individuel hjælp.

Mere viden er med til at forbedre livet for barnet med ADHD

Som forældre, kan det være frustrerende at prøve at forstå sit barn med ADHD, når man oplever bestemte former for adfærd komme til udtryk.
Det kan også være en udfordring at få de svar som man behøver eller den støtte som der er behov fra omverdenen.
Men et godt modtræk, kan være at indhente mere information, for med den information opnås en større klarhed over hvad det handler om og hvad der kan gøres for at få hjulpet barnet.

child, education, fear-1439468.jpg
Når sanseindtryk skaber alvorlige begrænsninger for børn med ADHD

 M O T O R

Min rolle er at give børn de bedste muligheder

 A D H D

Jeg stæber efter at skabe bedre livskvalitet, for børn med ADHD

Derfor har jeg i tre årtier arbejdet med børn, deres forældre og en lang række specialister inden for området der omhandler neurologisk udvikling, i bestræbelserne på at finde frem til de bedst egnede  udviklingsprogrammer.

Mit mål er at imødekomme at børn og deres familie, får den hjælp der er behov for.

landscape, nature, fall-7603007.jpg
BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

Har du brug for at dit barn med ADHD får mere hjælp?

http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png
 A D H D/ A D D

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

  ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING

Forældre fortæller

Det har gjort det så meget nemmere at planlægge vores dagligdag nu. Vi er så glade for at vi gjorde det her. Efter vi er startet her forstår vi hvorfor Tobias gjorde tingene som han gjorde og ofte var fraværende. Der er så meget der er ændret nu, for vi kan at det vi gør, virkelig gør en forskel, hvor vi har en dreng der stortrives.

dreng tegning

Tobias på 7, ADHD

Tobias mor, Ballerup

Meget oplysende foredrag. Vi kan nu bedre forstå de udfordringer, vores dreng har, og hvordan det er muligt at hjælpe og støtte ham. Herfra vil vi tænke og handle ud fra at det er positivt, at vi faktisk godt kan gøre noget for at hjælpe ham, efter at vi har hørt din historie Jeanette.

dreng tegning

Mor til 9 -årig dreng med ADHD
Foredrag på KINOSOLOGI-AKADEMIET