DIAGNOSE

Dysleksi

Dysleksi handler om hjernen

Børn med Dysleksi, ordblindhed eller manglende indlæringsevner har vidt forskellige symptomer, som alle har med hjernens funktion at gøre.

Fordi dysleksi handler om forhold i hjernen, så skal barnets udfordringer adresseres der hvor årsagen findes med redskaber der formår at hjælpe hjernen på vej i sin udvikling.

Hjernens celler

Mange tænker på at evnen til at kunne læse er en ret simpel opgave, og ikke det er en færdighed som er en overbygning på de mange andre udviklingstrin som et barn skal have på plads.

Udviklingstrin  bygges op helt ifra bunden af hjernen, genem de første år i barnets liv.

Disse enkelte trin  gør at hjernens celler får dannet det netværk af kommunikation, som der skal til for at læsning kan falde på plads som en naturlig proces.bygges op fra trinvis.

Bag diagnosen

D Y S L E K S I

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

  ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING

Opmærksomheden rettes mod årsagen

For børn som er blevet udredt og har fået konstateret dysleksi ses det i særlig grad, er det meget tydeligt hvilken betydning det har for dem når de får lært at læse.

For det ikke at kunne læse, forstyrre børn og begræsner dem i forhold til det liv der skal leves på mange områder.

Derfor er det relevant at rette opmærksomheden mod årsagerne bag dysleksien.

Opmærksomhed der handler om hvorfor hjernens neuroner i nogen grad er blokeret i at fungerer.

Den viden er nemlig nødvendig for at vil vil hjælpe et barn med at skaberden bedst mulige kommunikation i hjernes neuroner og bygger evnen til at læse op helt fra bunden

At forældre indhenter mere viden er et vigtigt redskab i forhold til at hjælpe et barn igang med at få lært at læse

Som forældre, kan det være frustrerende at opleve at tiden går og ens barn ikke er i nærheden af at få lært at læse.
Det kan også være en udfordring at få de svar som man behøver eller den støtte som der er behov fra omverdenen.
Men et godt modtræk, kan være at indhente mere information, for med den information opnås en større klarhed over hvad det handler om og hvad der kan gøres for at hjælpe barnet.

Dysleksi handler mest af alt, om kommunikationen i hjernen
Dysleksi handler mest af alt, om kommunikationen i hjernen

D Y S L E K S I

Min rolle er at give børn de bedste muligheder

Jeg stæber efter at skabe bedre livskvalitet, for de børn, der lever med dysleksi.

Derfor har jeg i tre årtier arbejdet med børn, deres forældre og en lang række specialister inden for området, i bestræbelserne på at finde frem til de bedst egnede neurologiske udviklingsprogrammer.

Mit mål er at imødekomme at børn med dysleksi, får den hjælp der er behov for.

http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png

D Y S L E K S I

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

  ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING

SKAB FORANDRING

Har du brug for at dit barn med dysleksi får mere hjælp?

Her på Neurospires hjemmeside, finder du mere viden og vejledning til hvilken retning der der kan være det næste valg du tager så dit barn bl.a. kan få lært at læse.

BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

Gå på opdagelse

Tag dit barn med  i en verden af spændende viden

ORDBLIND?                 
LØSNINGEN HANDLER OM AT HJÆLPE BARNETS HJERNE
ORDBLIND? LØSNINGEN HANDLER OM AT HJÆLPE BARNETS HJERNE

Læsning er en neurologisk færdighed

Læs om Mikkel og andre børn og unge

Mikkel havde en autisme diagnose, og et fungerende sprog men kunne ikke læse, men det fik vi ændret.  Han var ikke aldersvarende i forhold til interesser, og hans verden var meget begrænset. Han vill kun se de to samme børneprogrammer, og det fordrev han så mange timre med. Derfor var der ikke meget indhold i det han kommunikerede ud. Men det ændrede sig drastisk da han blev præsenteret for de neurologiske programmer og de blev en del af hans hverdag som 9-årig. Hans far udtrykte det som" Han deltager jo i meget mere nu. For nu læste Mikkel både underteksterne på TV, fagbøger og skønlitteratur, og så smittede det kraftigt af på, hvad Mikkel talte og skrev om. Nu var der banet vej for, at Mikkel familie oplevede at Mikkel begyndte at bidrage med sin viden i samtalerne og ikke mindst i skolen.

Forældre fortæller

Det har gjort det så meget nemmere at planlægge vores dagligdag nu. Vi er så glade for at vi gjorde det her. Efter vi er startet her forstår vi hvorfor Tobias gjorde tingene som han gjorde og ofte var fraværende. Der er så meget der er ændret nu, for vi kan at det vi gør, virkelig gør en forskel, hvor vi har en dreng der stortrives.

dreng tegning

Tobias på 7, ADHD

Tobias mor fortæller

Glad for at få talt med dig idag, det gav et godt indblik i at der er er muligheder og løsninger. Det giver os håbet og troen på at når andre forældre kan, så kan vi også.

dreng tegning

Emilie 9 år, ADHD

Far til Emilie, Ballerup