SYMPTOMER

Børn uden diagnose

Uden diagnose

Neurologiske diagnoser og symptomer.

Når man som forældre, oplever at ens barn udviklingsmæssigt afviger fra andre børn, opstår mange spørgsmål. Spørgsmål som melder sig hvad enten ens barn har en diagnose eller ej.

Symptomerne som barnet oplever er meget individuelle, uanset om der er tale om fysiske eller mentale.

Det er derfor klart at der melder sig en masse vigtigte spørgsmål, som der skal findes svar på.

Værd at vide om symptomer

    U D E N  D I A G N O S E

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

       ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING

En bedre løsning for barnet med symptomer

Mange forældre går og afventer at deres barn kan få en udredning og måske derved få en diagnose. Det er bare ikke sikkert at en sådan udredning også betyder at der egentlig komme mange flere svar på de spørgsmål som man som forældre har.

Rækken af symptomer  kan komme til udtryk i forskellig omfang og i mere eller mindre grad, hvilket betyder at ingen børn når det er neurologiske syptomer oplever det samme.

Men er det neurologiske symptomer så har de betydning for om barnet får venner, lege og klarer opgaver på lige fod med andre børn.

Derfor er det med rette relevant at skærpe opmærksomheden imod hvad der er årsagen til tilstedeværelsen af sypmptomerne. Fordi når det er neurologiske symptomer  så khandler det om  at vide hvad der blokerer  og fremmer kommunikationen i barnets hjerne , hvis man vil hjælpe.

Mere viden er med til at forbedre livet for barnet med symptomer

Som forældre, kan det være frustrerende at prøve at forstå når ens barn oplever symptomer, hvad enten der er tale om at de er fysiske eller har  adfærdsmæssige karakter.
Det kan også være en udfordring at få de svar som man behøver eller den støtte som der er behov fra omverdenen.
Men et godt modtræk, kan være at indhente mere information, for med den information opnås en større klarhed over hvad det handler om og hvad der kan gøres for at få hjulpet barnet.

beach, playing, child-7388252.jpg
På vej med nye neurologiske færdigheder

    MED SYMPTOMER

Min rolle er at give børn de bedste muligheder

Jeg stæber efter at skabe bedre livskvalitet, for de børn  og deres familier, der oplever udfordringer der relatere sig til det neurloologiske område.

Derfor har jeg i tre årtier arbejdet med børn, deres forældre og en lang række specialister inden for området, i bestræbelserne på at finde frem til de bedst egnede neurologiske udviklingsprogrammer.

Mit mål er at imødekomme at børnene  får den hjælp der er behov for.

http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png

    U D E N  D I A G N O S E

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

       ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING
SKAB FORANDRINGER

Har du brug for at dit barn får mere hjælp?

Her på Neurospires hjemmeside, finder du mere viden og vejledning til hvilken retning der der kan være det næste valg du tager..

landscape, nature, fall-7603007.jpg
BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

Forældre fortæller

Glad for at få talt med dig idag, det gav et godt indblik i at der er er muligheder og løsninger. Det giver os håbet og troen på at når andre forældre kan, så kan vi også.

dreng tegning

Emilie 9 år, ADHD

Far til Emilie, Ballerup

Det har gjort det så meget nemmere at planlægge vores dagligdag nu. Vi er så glade for at vi gjorde det her. Efter vi er startet her forstår vi hvorfor Tobias gjorde tingene som han gjorde og ofte var fraværende. Der er så meget der er ændret nu, for vi kan at det vi gør, virkelig gør en forskel, hvor vi har en dreng der stortrives.

dreng tegning

Tobias på 7, ADHD
Tobias mor, Ballerup