SÅDAN FÅR DIT BARN HJÆLP

Børneundersøgelse

Undersøgslsen er en evalueringm  i forhold til at danne sig et overblik over årsager til årsager til udfrodringer:

  • fysiologiske udvikling
  • sansemæssig udvikling
  • motorisk udvikling
  • faglig udvikling

Sådan foregår undersøgelsen

Ved undersøgelsesforløbet afdække en lang række forhold som skal afdække, hvor barnet er udviklingsmæssigt. Sammenhængen mellem informationerne fra hvert område sammenfattes, for at danne et overblik over hvilken udviklingsprofil banet danner.
Forældre støtter barnet gennem evalueringen.

Udviklingsområder

Undersøgelse for fysiologisk udvikling

Den fysiologiske undersøgelse har fokus områderne helbred, søvn og ernæring.

Undersøgelse sansemæssige udvikling

Den sensoriske undersøgelse har fokus på syn, hørelse, føelesans, smag og lugtesans.

Undersøgelse motorisk udvikling

Den motoriske undersøgelse har primært fokus på sprog, grov-og finmotorik.

Undersøgelse faglig udvikling

Den faglige undersøgelse har primært fokus på læsefærdigheder og synets udvikling.

Undersøgelse emotionelle og sociale udvikling

Undersøgelse af barnets emotionelle og sociale udvikling,  har fokus på barnets evne til at tilpasse sig i forhold til egne og andre behov  følelsesmæssigt.

 

Forældre fortæller

Det har gjort det så meget nemmere at planlægge vores dagligdag nu. Vi er så glade for at vi gjorde det her. Efter vi er startet her forstår vi hvorfor Tobias gjorde tingene som han gjorde og ofte var fraværende. Der er så meget der er ændret nu, for vi kan at det vi gør, virkelig gør en forskel, hvor vi har en dreng der stortrives.

Tobias på 7, ADHD
Tobias mor, Ballerup

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

Mor til Gustav på 10, Cerebral parese
Lacinia eget