_________

Jeanette Lundqvist, Børnekonsulent

Jeg ønsker at dele min viden, mine personlige erfaringer som handler om hvordan forældre kan påvirke og få betydning på deres barn neurologiske udvikling

 

Hvem er jeg

Jeg, Jeanette Lundqvist, arbejder som børnekonsulent, hvilket vil sige at jeg rådgiver forældre til børn med Autisme, ADHD og andre neurologiske sygdomme.

Mit formål er at skabe forandring for børn der lever med neurologiske symptomer, med sigte i at minske  de udfordringer som lever med.

Det gør jeg ved at gøre den viden som jeg har tilgængelig for forældre. En viden om hjernen som handler om effekten af at forebygge, om ernæringens betydning. Endelig om resulaterne inden fra området der kaldes neroplasticitet,  hvor stimulation og træning er yderst effektivt behandlignsmetoder.

Igennem de sidste 23 år, har jeg arbejdet med en kerneopgave som handler om at hjælpe børn og deres familier.

Min erfaring og træning, kommer til udtryk gennem min tilgang til at  formidle viden der omhandler undervisning, sanseudvikling, motorisk udvikling målrettet børn med nerologiske symptomer.

Jeg har opbygget en specialviden op inde for området at fremme udvikling og trivsel for børn med neurologiske udfordringer.

I en mangeårig periode er jeg blevet oplært inden for dette særlige område , hvor jeg primært har søgt viden i USA, hos andre inden for dette område. Her fandt jeg i første omgang en viden, som også var  rettet mod at finde hjælp til min egen datter, som succesfuldt fik en stor støtte der hvor jeg søgte og blev undervist.

Det har været det fundamnet som jeg efterfølgende har bygge endnu mere viden op omkring, som jeg har har kunne bruge i min tilgang for at frremme udvikling og trivsel hos de mange børn jeg dagligt møder.

Specialiseret i områderne

Neuromotorisk udvikling

  • Tidlig motorisk udvikling
  • Koordination, balance og vestibulær funktion

Undervisning

  • Læsning
  • Matematik

Social-emosionel udvikling

  • Udfordrende opførsel
  • Forældre -barn forhold

Sensorisk udvikling

  • Visuelle udfordringer
  • Sanseintegration

Helbred

  • Ernæring

 

logo 2

Jeg udvikler mit udgangspunkt og min viden på området gennem min daglige kontakt med børn og deres familier og  internationale kurser og uddannelser. Derudover gennem en aktiv rolle i bestyrelsesposter og tager her del i drift af foreninger og skoler.

I 2016, påbegyndte jeg opgaven som børnekonsulent, inden da havde jeg I 2011, åbnet Forlaget Semso, hvor jeg skrev og udgav materialerne til et nyt koncept for undervisiningsmetoder.

Jeg  tager aktivt del helt i front på det politiske område for at hjælpe børn og deres familier, og var også dybt engageret forud for den endelige udformning af loven om hjemmetræning, som jeg finder er det nødvendige engagement  som der er behov for at der vil ske forbedringer på børneområdet.

hands, macro, plant-1838658.jpg

Mange børn bliver misforstået. Både i forhold til det de gør og det de siger- de bliver misfortået af mange som kender dem, kun kender dem lidt, eller slet ikke kender dem.

-Jeanette Lundqvist

Mine kvalifikationer og erfaringer.

Jeg har læst Biokemi på KU og Teknisk miljøledelse på DTU, er certificeret med diplom fra Falkultet ved Temple Fay Institutes for Academics, PA, Pennsylvania, samt certificeret fra The internationale Center for The development of Children, FHC, PA, Pennsylvenia. Har studeret hos Patrick Holford, ved the Institutes for Optimal Nutrition London, UK. Studeret ved ABR-Avanceret Biomekanisk Rehabilitering Beligum. Påbegyndte forsøgsordning for hjemmetræning fra 2000. Opbygget serien af undervisningsprodukter, samt etablering af undevisningforlaget Semso i 2011. Har praktiseret som børnekonsulent siden 2016. Undervist som lærer siden 1999. Har i en lang årrække afholdt oplæg og foredrag for forældre og andre, i foreninger og for faggrupper. Bestyrrelsesposter: Forreningen hjerneaktiv tiltrådt 2006, Skolerne i Boserup tiltrådt 2018. Har tre voksne børn og bor i Storkøbenhavn, hvorfra jeg udbyder viden til forældre om neurologisk hjælp og træning af børn med særlige behov.

Kom i kontakt

Fik du svar på dine spørgsmål

Du er altid velkommen til at tage kontakt. Ring eller skriv. Du får et svar hurtigst muligt.