Vejen frem

Artikler

Artikler

231886444_155414886669985_6113857692841716731_n

Hej og velkommen til Neurospires artikler. Her finder du videnskabelig baseret vidensformidling om kost, sanser, motorik og andre forhold der har betydning for børns udvikling.

Alt her er baseret på videnskabelige artikler og international forskning, som jeg deler med dig der som forældre, der vil have inspiration. Mit mål er at skabe de bedste betingelser for at I forældre nemt og hurtigt kan tage kontrollen og skabe basis for handlinger der kan hjælpe jeres barn.

Skadelige stoffer påvirker dit barn, -men du kan gøre noget

Desværre er vores børn udsatte for skadelige miljøpåvirkninger. Gennem generationer, fra industrialiseringens begyndelse i midten af 1800-tallet og indtil nu, er graden af uønskede stoffer på hele kloden, gradvist blevet forøget.

Det er den egentlige årsag til at du som forældre må forholde dig til en virkelighed, hvor der med sikkerhed er en giftig påvirkning af dit barn, hved enten den er mulig at måle den eller ej og det er individuelt hvordan det belaster og påvirker dem.

Eksperten i miljømedicin bekræftiger problem med tungmetal

Hos nogle børn kan det komme til udtryk med mange forskellige symptomer, hvor det påvirker nervesystemet. Disse er symptomerne skaber ofte forvirring.

På syddansk universitet, påpeger professoren i miljømedicin, at niveauet af tungmetaller i fisk ligger så højt, at vi skal være opmærksomme på at vi godt kan leve et sundt liv uden fisk! Men hvad enten det handler om fisk, vores grundvand, forgiftet græs som køerne æder, eller forkomsten vævsprøver med plastik, så er der her et område vi som forældre må forholde os til.

Miljøgifte kan i den grad sætte dit barns krop på overbelastning. Godt nok er  vores krop bygget til at rydde op i mægden af giftstoffer i kroppen, men belatningen kan blive for stor og for os danskere viser tallene at vi på nogle områder ligger højt.

Sammenlignet med andre europæere ligger danskerne i den høje ende når det gælder kviksølv

Kviksølv er den miljøgift som regnes for den alvorligste fare for børn, fordi det som tungmetal har en række meget skadelige egenskaber. Derfor må en overskrift som denne forurolige mange forældre. Herudover er der en lang række af giftige stoffer i og omkring vores hjem som også påvirker som f.eks. regngøringsmidler, opløsningsmidler, Colongne, disel og maling.

Det er især børns nerver der er udsat, fordi nervesystemets funktion er baseret på overførsel af elektriske impulser, som metaller reagere med og i særlig grad metallet kviksølv der har mange uheldige egenskaber.

Kviksølv har den egenskab, at det har en tendens til at samle sig i grupper i organismen. Her ophober det sig. Men det er ikke det eneste, for det er et tof som ikke nødvendigvis forbliver i leveren, kroppens egen kemifabrik. Fra leveren kan kviksølv let blive ført med blodet rundt i hele kroppen, hvilket især grad hjernevævet er følsomt over for.

Fordi børn er det individuelt hvor meget de påvirkes, fordi de færdes i varieret miljø af med en varieret mængde og mange varianeter af giftige stoffer. Dertil kan påvirkningen af stoffer ske på forskllige tidspunkter i barnets udvikling. Forskningen viser at den skadelige effekt kan starte på et ganske tidligt tidspunkt, Faktisk helt på celleniveau hos forældre eller gennem fosterstadiet og tiden efter fødslen og gennem barndommen.

Så der er god grund til at værne om børnene. De må skærmes mest muligt og som forældre kan man prøve at tage nogle valg i bestræbelserne for at minske symptomer eller helt udgå dem.

Symptomerne som er neurologiske kan bl.a. vise sig iform af eksem, ticks eller angst. Men da alle de primære reflekser kan være udsatte for påvirkning, er der mange symptomer der kan vise sig. Både toxiner og neurotoxiner skader nerverne og sidst nævnte stoffer tjener som næring for bakterier og virus.

Hos Neurospire er indsatsen målrettet at få et overblik over om der er tegn på,at et barn er udsat for skadelige påvirkninger, og reducerer disse i samspil med en målrettet neurolgisk indsats i områder hvor der er behov.

 

Kilder:

https://www.berlingske.dk/kronikker/vi-spiller-vi-roulette-med-naeste-generations-hjerner

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/for_meget_fluor_skader_intelligensen

https://www.information.dk/moti/2015/11/bly-maa-vaere-helt-store-skraemmeeksempel

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/danskerne-har-faerre-maengde-kemikalier-i-kroppen-end-andre-europaeere

 

 

Hvis vi virkelig gerne vi se hvem mennesker er

Så er det eneste det kræver

At vi kigger godt efter

selfie, beach, family-5219202.jpg

Forældre har en god fornemmelse

231886444_155414886669985_6113857692841716731_n

Brug for hjælp til dit barn?

 

Du holdt øje med dit barns mange smil

Du legede med dit barn

Du nussede med dit barn

Du gav dit barn mad

Du var der på dage med meget gråd

Du var der på dage med meget glæde

Du fik fornemmelsen af bekymring

Du tog et skridt mod at finde hjælp

Din kærlighed er non stop

Du søger stadig efter viden

Du undersøger muligheder

Ingen andre kender dit barn som dig

Ingen andre forstår dit barn som dig

Forældre har en god fornemmelse

Dem der skal hjælpe dit barn skal være med på dit støtteteam og et er din mavefornemmelse der er vejviser for hvad der er det rigtige at gøre for at hjælpe dit barn.

Der er derfor vigtigt at du som forældre er omgivet af mennesker hvor der er gensidig tillid, så du får den opbagning i din rolle som du har behov for. Derudover er det er vigtigt at have for øje, at man som forældre ikke undervurderer sine egne evner. Føler at andre er meget klogere, mere uddannede, sikker ved bedre, og bare følger med den vej pilen peger.

Måske siger lægen I skal gøre det og fysioteraputen siger du skal gøre noget andet. Det er klart du er opsøgende for at finde løsninger, men tro på dig selv når du tager et valg.

Forskning på området har vist at forældre faktisk har en rigtig god fornemmelse for at tage nogle gode beslutninger når det gælder hvad der er der er det rigtige at valg i forhold til sit eget barns udvikling. For det er jer forældre der kender jeres barn bedst.

Ingen fagpersoner kender børn med særlige behov så godt som deres egne forældre. Alligevel er det blevet klargjort at det igennem mange årtier er lykkedes at overbevise forældre i mange tilfælde om, at fagpersoner og myndigheder i langt højere grad kendte svaret på hvad der var den rigtige hjælp for det enkelte barn og den enkelte familie. Det er de ulykkelige historier der fortælles af børn og deres forældre der har været det igennem det handler om, men også til dem der var vidner på hvordan det forløb.

Fortællinger om hvordan man systematisk  har tilsidesat og undervurdere forældre i forhold til hjælpen til deres barn. En metode til at bruge systemet til totalt at trumfe vigtige beslutninger igennem, i forhold til barnets videre udvikling, hvor forældre i mange tilfælde var chanceløse i forhold til at komme til orde. Det har en stor menneskelig pris- og det er derfor det fremover skal sikres at forældre kommer til at stå stærkere og får den rigtige hjælp når der skal tages beslutninger der omhandler deres børn.

Så når du møder lægen, terapeuten, psykologen, psykiateren, sagsbehandleren eller nogen som helst andre der har en påvirkning på dit barn så, husk du er dit barn advokat hele vejen. Du kender dit barn bedst, og du forstår dit barn bedst.

Når det handler om børn med særlige behov, er der en usædvanlig høj grad af, at mange i det omgivende samfund giver udtryk for at de ved bedre. Det kan gælde mange af dem du møder, som er forældre, pædagoeger, lærerer men også inden for nærmeste familie. Hvis du ikke er meget bevidst om det, kan det ende med at du slet ikke danner din egen mening, men blot har fulgt alle andres råd. Det kan ende med at hjælpen bliver tilfældig og uden retning.

Tag en dyb indånding find tid og skab klarhed i tankemylderet. Det er overvældende så mange beslutninger som du i forældrerollen skal forholde dig til. Der er ganske givet mange, der gerne vil tage styringen. Måske fordi de ser at du tvivler og er rådvild. Men der er en god grund til at du ikke straks ved hvad der er næste skridt, for det er store beslutninger du skal tage.

Det afgørende er at det er dig der navigerer og tror på at det kan du.

Hos Neurospire er det helt centralt, at den hjælp dit barns skal bruge, skal være individuel og baseret på at du som forældre har hovedopgaven som både dit barns advokat, træner og behandler. Derfor skal det være muligt for jer at træffe jeres valg på et oplyst grundlag, og det er meget forskelligt fra hver enkelt familie hvad der er den rette løsning.

 

 

Mad, kost & ernæring

Fødevarer som forværre dit barns tilstand

Der er en del fødevarer som forsinket processen for at dit barn får det bedre, og der er kost som får de neurologiske symptomer til at accelererer.

Det lyder måder fuldstændigt uoverkommeligt, og det kan være du tænker at det kommer aldrig til at ske, fordi dit barn har det så svært og absolut KUN spiser noget bestemt.

Det er forståeligt, og dit barn er ikke det eneste barn der er i den situation. Du er heller ikke den eneste forældre der tænker at det bliver for svært at lave ændringer i forhold til kosten.

Problematikker der handler om kost, skyldes særlige årsager, så der er en grund til at dit barn er i den situation.

Trods skepsis, så kan udbyttet af at undgå noget mad, vise sig at være en gevinst som overgår anstrengelserne.  Et godt råd vil være at prøve at ekspermenterer.

Saml den viden der er, og tæl hver sejr. Der er mange tilgange og ingen børn er ens, så jeres vej frem komme sikker ikke til at kunne sammenlignes med andres.

Det første skridt vil handle om at du får skabt et overblik over hvad dit barn drikker og spiser nu. For alene den information er et godt udgangspunkt for hvad indkøbskurven fremadrettet skal indeholde.

Derudover er der en del viden om nogle fødevarer som gør at vi kan opdele dem i to grupper. Den ene gruppe er de varer som ikke hjælper med at støtte et barns udvikling, men som hæmmer processen. Dem kan nogle børn godt fortærre, men ikke alle. Børn hvor der optræder en række af symptomer af neurologisk art, tåler dem mindst.

Ofte er det selvfølgelig ogå de børn som har de største problemer med at undværre dem, og som giver forældrene allerhelvedes store udfordringer, fordi de føler sig totalt magtesløse.

Den anden gruppe af fødevarer, vil være det som vil kunne bringe byggestenene, der støt og roligt genenere den energi som der er behov for.

De store træk i hvad der mad kulturen i jeres hjem, er mindre væsentlige. Så det er ganske indviduelle valg der tages i forhold til om der indgår kød, fisk eller ej.

Det der får betydning er at der med tiden indgår fødevare og næring, som gør at hjernecellerne ligger badet i en sammensætning af væske, som indeholder tilstrækkelig næring, så hjernen ikke sulter.