DIAGNOSE

Cerebral parese

Cerebral parese handler om hjernen

Børn med Cerebral parese har som alle har symptomer med  hjernens funktion at gøre.

Fordi Cerebral parese kan påvirke hjernen så forskellig, kommer udfrodringer til udtryk på forskellig måde, hvilket skal imødekommes med en meget individuel behandling.

Hjernens celler

Ofte er det sigtet på at et barn med cerebrl parese har motoriske udfordringer  som det helt centrale, at hjernes øvrige centra overses.

Men iogmed at det handler om hjernes udvilingsområder, så er der flere end nogle få som er meget væsentlige at få indraget i den behandling som bygges om.

 

Hjernens celler

En bedre løsning for barnet på lang sigt ved Cerebral parese

En del forældre oplever, at det at deres barn har Cerebral parese blot er en anden måde at leve på. Sådan er det ikke for alle. Deres barn har en hverdag hvor de ser at mange forskellige symptomer, som alvorlig grad forstyrrer og begrænser det liv der skal leves.

Derfor er det med rette relevant at skærpe opmærksomheden omkring hvad der er årsagerne bag Cerebral parese. Opmærksomhed der handler om hvorfor hjernens neuroner i nogen grad er blokeret i at fungerer og hvordan man kan påvirke og hjælpe til med at fremme kommunikation i hjernes neuroner på en naturlig måde.

Der er også derfor at hvert enkelt barn med Cerebral parese har behov for en helt særlig og ganske individuel hjælp, fordi det er detaljerne der tæller.

Mere viden er med til at forbere livet for barnet med Cerebral parese

Som forældre, kan det være svært at se hvordan man kan hjælpe sit barn med Cerebral parese for at skabe udvikling der hvor der er behov.
Det kan også være en udfordring at få de svar som man behøver eller den støtte som der er behov fra omverdenen.
Men et godt modtræk, kan være at indhente mere information, for med den information opnås en større klarhed over hvad det handler om og hvad der kan gøres for at få hjulpet barnet.

kaleidoscope, children's games, colors-2186166.jpg
Når det motoriske område skal have en ekstra hjælp

 F O R A N D R I N G

Min rolle er at give børn de bedste muligheder

Jeg stæber efter at skabe bedre livskvalitet, for de børn, der lever med autisme.

Derfor har jeg i tre årtier arbejdet med børn, deres forældre og en lang række specialister inden for området, i bestræbelserne på at finde frem til de bedst egnede neurologiske udviklingsprogrammer.

Mit mål er at imødekomme at børn med autisme og deres familie, får den hjælp der er behov for.

SKAB FORANDRINGER

Har du brug for at dit barn med Cerebral parese får mere hjælp?

Her på Neurospires hjemmeside, finder du mere viden og vejledning til hvilken retning der der kan være det næste valg du tager..

http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png

 C E R E B R A L  P A R E S E

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

  ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING
landscape, nature, fall-7603007.jpg

Forstå dit barn med Cerebral Parese

Når det handler om hjernens celler, neuronerne så varetager de kommunikationen mellem hjernens centre og den øvrige del af kroppen. Det er den kommunikation som hos barnet med cererbral parese er skadet i mere eller mindre grad.

Det betyder at der ikke er to børn med CP som har de samme udfordringer, fordi omfanget af skadens påvirkning og graden varierer

I forhold til barnets motoriske områder, kan det handler om de variationer der er når børn oplever en forhøjet muskel tonus, eller modsat en lav tonus, hvor der opstår en slaphed i musklen.

Inden for det neurologiske område er det velkendt at børn med Cerebral parese kan nå langt med den rigtige hjælp.

At børnene har hver deres udgangspunkt, har selvfølgelig betydning.  Nogle formår at få indhentet mange vigtige trin i det neurligiske område. Men med en tidlig indsats er chancen størst for at opnåere gode resultater, men i forhold til hjernen er det aldrig for sent.

landscape, nature, fall-7603007.jpg
BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

Hvad forældre fortæller

Glad for at få talt med dig idag, det gav et godt indblik i at der er er muligheder og løsninger. Det giver os håbet og troen på at når andre forældre kan, så kan vi også.

dreng tegning

Foredrag på KINOSOLOGI-AKADEMIE

Far til Emilie, Ballerup

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

dreng tegning

Mor til Gustav på 10
Neurospire foredrag i Smørum

Brug for hjælp til dit barn?

Sammen gør vi en forskel