SYMPTOMER
Sanse-forstyrrelser

Sanseforstyrrelser

Neurologiske diagnoser og symptomer.

Vi forældre tænker ofte at vores barn nemt og ubesværet ser,høre, føler og i det hele taget bruger sanserne fuldstædig som alle andre. Men sådan er det ikke. Sanserne udvikles meget individuelt og der er forhold der kan hæmme forholdet mellem sanser og hjernen, som har stor betydning.

Viden om sanserne og hjernen, og hvad man kan gøre for at hjælpe sanserne på vej, er derfor vigtig  viden for forældre hvis børn oplever sanseforstyrrelser hos ders barn.

Værd at vide om sanseforstyrrelser

Hjernens mange opgaver

En del af de børn de har problemer med sanserne, klarer sig godt  fordi de udfordringer de oplever, er af en størrelse som blot i mindre grad har betydning for den måde de lever på.

Men sådan er det ikke for alle. For disse børn er der  alvorlige udfordringer i forhold til en eller flere sanser som skaber begrænsninger for det liv de skal leve.

Mere viden er med til at forbere livet for barnet med sanseforstyrelser

Hvis ens barn har  sansemæssigt problemer oplever det mange  udfordringer gennem dagen, som man som forældre søger efter svar på.
Men det kan både være en udfordring at finde de svar som man behøver og den støtte som der er behov fra omverdenen for et barn med denne form for udfordringer.

Her kan et godt modtræk være, at indhente mere information, For med den information opnås en større klarhed over hvad det handler om og hvad der kan gøres for at få skaffe hjælp til sit  barn.

 

Børn,sanseforstyrrelser, ADHD
Der er mange trin på vejen før sanserne er fuldt integreret i nervesystemet

 

Min rolle er at give børn de bedste muligheder

Jeg stæber efter at skabe bedre livskvalitet, for de børn, der lever med problemer med synet, hørelsen samt øvrige sanser.

Derfor har jeg i tre årtier arbejdet med at hjælpe børn og deres forældre,

En hjælp til børnene som bygger på at jeg samidig med min kontinuerlige daglige kontakt til mange børn, har allierer mig med den viden som jeg har kunne hente ved at omgåes en lang række internationale hjernespecialister.

Mit mål er at imødekomme at børn med problemer med sanserne og i det helt taget hjernen får en bedre hjælp.

SKAB FORANDRINGER

Har du brug for at dit barn med problemer med sanserne får mere hjælp?

Her på Neurospires hjemmeside, finder du mere viden og vejledning. En viden som kan få betdning for de næste valg du tager..

http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png
S A N S E F O R S T Y  R R E L S E R

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

  ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING
landscape, nature, fall-7603007.jpg
BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

Læs om Benjamin

skateboard, skater boy, skater-1869727.jpg

Læs om Benjamin og andre børn og unge

Benjamin havde problemer med både syn og hørelse. Han var ikke fungerende på niveau med sine jævnaldrende, og gik et specialklassetilbud.

Men her var han udfordret i en grad som betød at han på trods af hørebøffer og små gruppe enheder af børn i mindre lokaler, så fungerede det ikke for ham.

Selv de mindste lyde kunne få ham til at reagere meget voldsomt, og nærmest eksploderer på få sekunder. I forhold til sit syn, hvor Benjamin på grund af sin skelen, og derfor gik fast hos skeleterapeut, så var Benjamin syn nedsat, hvilket betød at han var meget begrænset i forhold til at indgå i leg og aktiviteter.

Han var den stille dreng da han som 8-årig fik en neurologisk undersøgelse og med sine forældre hjælp hjemme kom i gang med de neurologiske programmer. Det fik hurtigt stor betydning for Benjamin, fordi man kunne se at hans sensitivitet aftog.

Han forældre forklarede det som at de så at deres søn var blevet mere robust i forhold til sanseindtryk, glade og meget mere aktiv. For nu afveg han ikke længere mødet med andre børn, og drejede sig væk. I stedet blev han bedre og bedre til at opnå kontakt.

 

Forældre fortæller

...det gjorde en en stor forskel for vores søn, at han nu, kan klare sig så godt  i en almindelig folkeskoleklasse nu, læser, leger og klarer sig godt blandt sine kammerater. Før havde han en støttepædagog, og var ikke en del af fælleskabet. Her flere år efter han fik en særlig hjælp, klarer han sig fint uden støtte, spiller klaver på musikskolen, til karate og er glad for sin klasse.

dreng tegning

Nikolas, 9år, Autisme

Nicholas far

 

Glad for at få talt med dig idag, det gav et godt indblik i at der er er muligheder og løsninger. Det giver os håbet og troen på at når andre forældre kan, så kan vi også.

dreng tegning

Emilie 9 år, ADHD

Far til Emilie, Ballerup