SYMPTOMER

Skolefravær

Skolefravær

Årsagerne til skoleværing er meget forskellige. Mens nogle børn udfordres af problemer i familien, flytning, kammerater, har andre grundlæggende store udfordringer med forsinket udvikling.

Det at børn ikke er på niveau med klassens øvrige børn sansemæsssigt, motorisk, emosionelt  og socialt, hvor hjernen har brug for hjælp på nogle udviklingstrin.

Hjernens celler

Mange overser, at det faktisk er en en meget sor del af de mange udviklingstrin, som skal være på plads ved skolestart. Mange børn oplever at der går år, før problmet bliver tydeligt Altsammen har med trivsel og funtionsevne at gøre.

Hvis der ses forsinkelser udviklingsmæssigt, er det ofte hjernen der skal have hjælp. Fordi der kan være årsager til den opståede forsinkelse, som hæmmer udviklingstrin, som barntet ikke formår at klare uden en særlig indsats.

Forstyrelser

S K O L E F R A V Æ R

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

  ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING

Årsager

Det er en stor gruppe af børn Hele ca. 75 000 af de danske skoleelever har en fraværsprocent over 10 viser undersøgelser.

En god del af den gruppe af børn har neurologiske diagnoser hvilket vil sige at børnene oplever symptomer i en eller anden grad.

Det er symptomer som forstyrrer i forhold til det liv der skal leves, i forhold til at få venner, klare opgaver og begrænser barnet og dets familie i alvorlig grad.

Derfor er det med rette relevant at skærpe opmærksomheden omkring hvad der er årsagerne bag skolefraværet, som har rod i barnets hjerne.

Jeg har mangårig erfaring med at hjælpe forældre med at få viden og redskaber, der kan hjælpe hjernen og fremme børn udvikling

Hvad er problemet?

S K O L E F R A V Æ R

Afklaring

Som forældre, kan det være frustrerende at opleve at ens barn ikke er i skole.
Det kan også være en udfordring at få de svar som man behøver eller den støtte som der er behov fra omverdenen.

Men et godt modtræk, kan være at indhente mere information, for med den information opnås en større klarhed over hvad det handler om og hvad der kan gøres for at få hjulpet barnet.

Kommunikation

Der er stor forskel på hvordan børn oplever skolefravær. Nogle børn har gode evner til at kommunikerer, og kan fortælle hvad de oplever til deres far og mor. 

Mens andre er i en særlig vanskelig situation fordi de end ikke kan sætte ord på. Disse børn kæmper i tavshed md de udfordringer de  møder, og har ekstra svært ved at møde forståelse.

Mit modspil er at vi sammen få lavet en undersøgelse, som kan gøre at vi finder frem til de årsager der er til at der er meget skolefravær, fordi de det vil skabe klarhed.

eye, reflex, photography-4559763.jpg
Skolefravær handler også om hvorvidt barnet er skoleparat

Fra en neurologisk beteragtning kan det have store konsekvenser for et barne hvis dets behov for hjælp bliver overset/ignoreret.

For nogle er situationen spidset så meget til, at barnet slet ikke møder op på skolen.

Andre børn er meget hjemme og kommer kun fygtigt på skolen, og der holdes møder med forældre , kommune og skole for at finde frem til ordninger. Hvis der er tale og neurologiske udfordringer, så er det afgørende at disse der er det centrale.

 

 F R A V ÆR

 

Min rolle er at give børn de bedste muligheder

Jeg stæber efter at skabe bedre livskvalitet, for de børn, som mistrives i skolen eller slet ikke kan møde op.

Derfor har jeg i tre årtier arbejdet med børn, deres forældre og en lang række specialister inden for området, i bestræbelserne på at finde frem til de bedst egnede neurologiske udviklingsprogrammer.

Mit mål er at imødekomme at børn med med høt skolefravær og deres familie, får den hjælp der er behov for.

http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png

S K O L E F R A V Æ R

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

  ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING
SKAB FORANDRINGER

Har du brug for at dit barn med højt skolefravær får mere hjælp?

Her på Neurospires hjemmeside, finder du mere viden og vejledning til hvilken retning der der kan være det næste valg du tager..

landscape, nature, fall-7603007.jpg
BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

Forældre fortæller

Glad for at få talt med dig idag, det gav et godt indblik i at der er er muligheder og løsninger. Det giver os håbet og troen på at når andre forældre kan, så kan vi også.

dreng tegning

Emilie 9 år, ADHD

Far til Emilie, Ballerup

Det har gjort det så meget nemmere at planlægge vores dagligdag nu. Vi er så glade for at vi gjorde det her. Efter vi er startet her forstår vi hvorfor Tobias gjorde tingene som han gjorde og ofte var fraværende. Der er så meget der er ændret nu, for vi kan at det vi gør, virkelig gør en forskel, hvor vi har en dreng der stortrives.

dreng tegning

Tobias på 7, ADHD
Tobias mor, Ballerup