SYMPTOMER

Forsinket udvikling

Neurospire børn

Om forsinket udvikling

Et barn der oplever forsinkelser udviklingsmæssigt, har behov for tidlig hjælp som er specifik og dybdegående.

Jo før der skabes et overblik over hvilke af barnets udviklingstrin forsinkelsen omfatter, jo større er chancen for at indhente de trin som den omfatter.

Det skyldes at forsinkelsen ofte skyldes forhold i hjernen, hvor hjernens celler, neuronerne har til opgave at sikre god kommunikation.

Hvis kommunikationen i en eller anden grad er begrænset, kommer det til udtryk som tegn på forsinket udvikling, gennem fysiske, emosionele og sociale symptomer.

Symptomerne er meget forskelligt, hvilket skyldes at det enkelte barn er påvirket af tilstanden i forskelligt omfang og derfor har behov for en meget individuel hjælp.

Værd at vide om forsinket udvikling

Hjernens mange opgaver

Når det her ved vores undersøgelse af dit barn, konstateres at udvilingstrin mangler, er det relevant at se på hvad der er årsagen bag forsinkelsen.

En opmærksomhed som handler om hvorfor hjernens neuroner i nogen grad er blokeret i nogle områder, og hvilke metoder der kan fremme udvikling.

Et godt første skridt handler om at du får mere viden om forsinket udvikling

Som forældre, kan det være frustrerende at ens barn ikke kan de samme som børn på samme alderstrin.
Det kan også være en udfordring at få de svar som man behøver eller den støtte som der er behov for.

Men et godt modtræk, kan være at indhente mere information, for med den information opnås en større klarhed over hvad det handler om og hvad der kan gøres for at hjælpe  dit barn.

child, boy, smile-5489290.jpg
Når der opstår forsinkelse i børnereflekserne

Min rolle er at give børn de bedste muligheder

Jeg stæber efter at skabe bedre livskvalitet, for de børn, der lever med forsinket udvikling i en eller anden grad.

Derfor har jeg i tre årtier arbejdet med børn, deres forældre og en lang række specialister inden for området, i bestræbelserne på at finde frem til de bedst egnede neurologiske udviklingsprogrammer.

Mit mål er at imødekomme at børn  og deres forældre, og deres behov i forhold til at få hjækp ved forsinket udvikling.

http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png

 F O R S I N K E T  U D V I K L I N G

    DEN  NEUROLOGISKE VEJ

  ÅRSAG  ·  AFKLARING · HANDLING
SKAB FORANDRING

Har du brug for at dit barn med forsinket udvikling får mere hjælp?

Læs om Sille

baby-4150265_1280 (1)

Læs om Sille

Det første Silles far bed mærke i var at Sille skelede på sine øjne og hun havde svært ved at få øjenkontakt. Hun syntes at det bedste legetøj var at få greb om de briller som hun kunne række ud og få på.

Der var ikke så meget af alt det fine legetøj som lå omkring Sille som hun greb ud efter, og for det meste førte Sille det op til munden for at  ,istedet for at underøge det mellem hænderne.

Tydeligt var det også at Sille, som for det meste lå på ryggen når hun var vågen, blot lå lpå ryggen og sparkede i luften mendes hun kiggede mod vinduet.

Det var derfor at Silles mor syntes det var vigtigt at Sille blive undersøgt. Sille gennemgik en neurologisk undersøgelse, hvor det var tydeligt at sille var forsinket udviklingsmæssigt i forhold til sin sanser og motorisk.

Samme fik vi udarbejdet de programmer for syn, hørelse, følesans og motorisk som, Silles far og mor tog med hjem.

Gennem det første måned samlede de de brikker som de havde brug for. Fik læst op på den viden der var vigtigt, købt materialer og indrettet deres hverdag.

Altsammen de enkelte elementer som kunne føre til at metoder og træning kunne udformes under nogle stabile forhold, med vante rutiner.

Programmer som i små interaller var indlagt i dagen, med de fornødne pauser til mad, leg, gåture og hygge, og en lur.

Altsammen som når det blev kombineret fik sat skub i Silles udvikling, som gjorde at hun stille og roligt inhentede udviklingen inden for de forskellige områder.

Vi kunne konstaterer at hun synsmæssigt langt bedre fik greb om hvad der foregik rundt omkring hende, og fik intresse for at iagtage ansigter og legettøj. Motorisk begyndte Sille at krube og hun kom op på alle fire og igang med at kravle.

 

BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

Forældre fortæller

Glad for at få talt med dig idag, det gav et godt indblik i at der er er muligheder og løsninger. Det giver os håbet og troen på at når andre forældre kan, så kan vi også.

dreng tegning

Emilie 9 år, ADHD
Far til Emilie, Ballerup

Glad for at få talt med dig idag, det gav et godt indblik i at der er er muligheder og løsninger. Det giver os håbet og troen på at når andre forældre kan, så kan vi også.

dreng tegning

Mor til 9 -årig dreng med ADHD

Foredrag på KINOSOLOGI-AKADEMIET