Børn med diagnoser

Hvad er fælles for børn med denne type af diagnoser? Pigen med autisme, drenge med  ADHD, har Cerebral parese, hyperaktiv, epilepsi, dysleksi, og andre tilstande. Alle er det diagnoser som har det til fælles, at de udfordre og hæmmer børn i forhold til at de kan udvikle sig, som jævnaldrende børn. Diagnoser der har betydning for børn muligheder i forhold til børnenes leg og valg af aktiviteter, skoletilbud og trivsel hjemme og blandt kammerater. Fordi bag diagnosen, er en række årsager som har det til fælles at de handler om hjernen.

Symptomer fylder

Mange forældre taler om de symptomer der ligger bag ved diagnosen, som handler om hvordan barnet har det fysisk, følelsesmæssigt og socialt. Hvordan det er påvirket i forhold til at klare skoletilbud, fritidsaktiviteter og leg hjemme og ude med andre børn.

De kognitive, funktionelle og adfærdsmæssige udfordringer som gør det svært for børn at udføre rutiner og påvirker dem i forhold til at løs opgaver kan være særdeles svære at leve med. Symptomer som gør at mange børn også mangler dømmekraft og har problemer med hukommelsen.

Eller gør at de har vanskeligheder i forhold til indlæring, manglende sprogfærdigheder og evner i forhold til at udføre rutine opgaver.

Side 2 Kort med diagnoser 1

Viden om at symptomer handler om at forældre kan få svar og mere viden om hjernen og nervesystemet.
For der er svar! Selv om der er meget der endnu ikke er afklaret, så er der meget viden om børn med neurologiske udfordringer som, er af stor betydning for at børn får den hjælp de har behov for.
Det er mit mål at forældre får greb om den viden.

Måske søger du mere information fordi du oplever:

  •  At dit barns situation forværres.
  •  At det er blevet bedre i en periode for, så atter er gå tilbage.
BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk