Vores mål

Neurospires dokumentation er målrettet børns funktionalitet med henblik på at indhente udviklingstrin og reducere neurologiske symptomer, hvilket sigter mod at øge livskvaliteten.

Børn bliver her målt på præstation i forhold til funktionsevne inden for væsentlige funktionelle områder:

 • Selvhjulpenhed
 • Mobilitet
 • Kognitive færdigheder

Disse tre områder vurderes gennem interview eller observation af udførelsen af opgaver.

Neurospires dokumentation har til formål at skabe en "funktionel vurdering", der fungerer som et værktøj til kommunikation om barnets funktionsmæssige niveau og ændringer i udviklingsgrad.

Neurospires dokumentation

Neurospires metode og tilgang fungerer ved at:

 • Give forældre mulighed for at få overblik over deres barns fremskridt og graden af udvikling.
 • Udforme metoder til at indhente udviklingsmæssige forsinkelser hos børn.
 • Hjælpe Neurospires medarbejdere med at udvikle individuelle behandlingsprogrammer til børnene.
 • Guide kvalitetsforbedringer og indsatsområder for hvert enkelt behandlingsprogram.
 • Tilbyde en letforståelig registrering af hvert barns progression, som forældre kan bruge som støtte.

Den tilgængelige viden, information og andre værktøjer har til formål at hjælpe hvert barn bedst muligt. Derfor kan Neurospires dokumentation både matematisk beskrive omfanget af indsatsens effekt og på hvilket niveau denne effekt ses.

Målbarer indikatorer

Denne tilgang er valgt for at optimere barnets tidsinvestering. Formålet er at sikre, at barnets tid bruges effektivt og matcher den indsats, der lægges i at støtte barnet omsorgsfuldt og bedst. Ved at fokusere på målbare indikatorer bliver det muligt at evaluere og tilpasse træningsprogrammet, så det bedst muligt imødekommer barnets behov og udvikling.

Der er ingen krav om, at effekten af træningsmetoderne skal være videnskabeligt dokumenteret.

Struktur for træningsforløbet:

 1. Konsultationer før og efter forløbet: Et seks måneders forløb med hjemmetræning.
 2. Videooptagelser: Børn filmes ved den første og sidste evaluering af deres træningsforløb. Specifikke sekvenser viser barnets funktionsevne. Forældre optager også videoer hjemme, som fokuserer på specifikke færdigheder.
 3. Neurologisk evalueringsdiagram: Barnet undersøges trinvist i alle udviklingsområder ved den første og sidste evaluering. Forældre lærer selv at evaluere deres barn og for at kunne følge ændringer i udvalgte udviklingsområder.
 4. Logbog: Forældre hos Neurospire fører en detaljeret dagbog, hvor de registrerer barnets daglige aktivitetet, og opfordres til at inkludere barnet i denne systematiske tilgang i takt med, at barnet udvikler sig.
 5. Symptomoversigt: En liste, der giver et overblik over kendte neurologiske symptomer og tilstande. Formålet er at synliggøre og prioritere de symptomer, der skal have fokus.

Evaluering af træningsforløbet:

 1. Undersøgelse af barnets funktionsevne: Vurdering af barnets udvikling og funktionsevne.
 2. Matematisk analyse: Beregning af, hvor meget barnet har indhentet i forhold til sin udvikling og vækstrate.
 3. Vurdering af krop, symptomer og tilstand: Evaluering af, om barnets symptomer og tilstand forbedres, og om påvirkningen fra symptomerne mindskes.

Den forventede progression hos barnet evalueres ud fra de indsamlede informationer. Hvis der mangler progression, bruges den indsamlede viden til at foretage ændringer.