Undersøgelse

Undersøgelsen af dit barn har som mål at skabe både afklaring og forståelse for dit barns udfordringer. Dette opnås ad to veje:

 1. Udviklingsmæssig/ neurologisk vurdering: Vi undersøger, hvor dit barn er udviklingsmæssigt. For at undgå at overse væsentlige områder og fordi de enkelte udviklingsområder kraftigt influerer på hinanden, skal der skabes et overblik over følgende:
  • Helbredsmæssigt
  • Sprogligt
  • Motorisk
  • Sensorisk
  • Socialt/emosionelt
  • Fagligt

Da svarene på disse områder relaterer sig til hjernen og nervesystemet, er det i de neurologiske undersøgelser, vi søger svarene.

2. Undersøgelse af Diagnose(r)/ neurologiske symptomer : Vi skaber et overblik over de neurologiske symptomer, tilstande og eventuelle diagnoser.

3. Undersøgelsen her fører til at jeg har de informationer, som gør at jeg vil kunne sammensætte indhold i de enkelte programmer. Neurospires forældre kursus understøtter programmerne som er samlet i en plan.

Hjemme kan I trinvis få indrettet jer så programmerne kan komme til at fungerer i 6-12 måneder