Det gør jeg

NEUROSPIRES VIDENSCENTER

Mine forudsætninger og min tilgang til at rådgive forældre er baseret på den omfattende viden, jeg har samlet gennem mange år. Både gennem uddannelse, praktisk erfaring og mødet med mange børn og deres familier. Derudover spiller det en stor rolle, at jeg selv er mor og har måttet finde veje til at hjælpe min ældste datter, hvilket har givet mig yderligere perspektiv og erfaring.

Samlet set har disse forskellige tilgange til at lære formet min tilgang til at undervise og guide forældre. Det har betydning for, at jeg lægger vægt på at tage udgangspunkt i det enkelte barns neurologiske forudsætninger og behov, når sigtet er at bistå børn i deres udvikling. Da mange af de børn og familier, jeg møder, er udfordret af neurologiske symptomer og diagnoser som autisme og ADHD, er det vigtigt at inddrage den viden og erfaring, der har rod i netop den forståelse af hjernen og nervesystemet.

Selvom man i dag langtfra ved alt om hjernen, så er der en helt del viden som kan bruges. Den gør at tilgangen til at hjælpe det enkelte barn både formår at blive nuanceret og fleksibel, hvilket er nødvendigt for at kunne imødekomme de specifikke behov, børn med neurologiske udfordringer har. Det er også en viden både har den bredde og dybde som formår at sikre at børn oplever der er en forståelse for deres situation.

Min rolle er at støtte forældre i deres ønske om at tilegne sig mere viden og de redskaber, der kan hjælpe dem med at støtte deres børn.

logo 2
child, soccer, playing-613199.jpg

Kursus

Dette forældrekursus er for dig, der ønsker indsigt i de tilgange der for at afdække et barns forudsætninger, samt værktøjer hvormed vi formår at støtte dem i forhold til at udvikle potentailer.

familie

Konsultation

Sammen tager vi her udgangspunkt i dit barns aktuelle situation.

Sigtet er at rette fokus og opnår et dybdegående overblik over dit barns forudsætninger fysik og mentalt, hvilket baner vej for at afdække hvor dit barns er neurologisk, som er målet her.

child-865116_1280
logo 2

Plan

Sammen udarbejder vi individuelle og fremadrettede planer, og inkluderer alle nødvendige værktøjer, som gør at du  derhjemme har den nødvendige viden til at guide og støtte dit barn i forhold til at indhente potentaile og minske symptomer.

kids-2237119_1280

Opstart hjemme

Du tilpasser selv endeligt den individuelle plan, med dit barns programmer, så de imødekommer jeres behov og hverdag.

Udviklingsområder

Det er væsentligt at børn oplever at vi forstår dem, og at vi i vores bestræbelser for at hjælpe dem ikke overser væsentlige forhold og områder.

Ved at skabe overblik over alle vigtige aspekter i det enkelte barns funktionsområder fysisk og mentalt, formår vi at undersøge de vigtige milepæle som dels er væsentlige i sig selv, men også har en meget stor og gensidig påvirkning på de udviklingsområder. Disse styres af hjernen og nervesystemet og det er derfor at børn og forældre her mødes med en tilgang, hvor fokus er rettet mod at fremme børns neurologiske udvikling.

Det er med den indsigt og tilgang  kan vi hjælpe børn med at udvikle deres potentialer og reducerer symptomer.

  • Sensorisk
  • Motorisk
  • Emotionelt/socialt
  • Sprogligt
  • Fysiologisk
  • Fagligt
hand, child, children-838975.jpg
Logo SoMe

Forældre gør en forskel

Forældre har en unik forbindelse til deres børn,  som kommer til udtryk i evnen til at formå at appellerer til barnets egne interesser. Derved er der banet vej for at børn får en både effektiv og omsorgsfuld hjælp, som her fremhæves, og som gør at det her vægtes som væsenligst for at hjælpe børn, at deres forældre inkluderes i opgaven.

Hjælp dit barn med særlige behov

Start nu! Med Neurospires Alt om børn artikler finder du inpiration og indsigt i områder, som åbner op for nye veje til at støtte og hjælpe børn. Selv de mindste tiltag kan få en stor betydning for et barn og dets familien.

Skal dit barn igang med hjemmetræning ?

Tilgangen her hos Neurospire er, at støtte dig for, at du får redskaber som muligør at du formår at navigerer og finde overskud til at selv kan guide og støtte dit barn med særlige behov optimalt, samt de søskende der er.

logo 2 (hvid)

Hjemmeundervisning

Børn og unge i den skolepligtige alder, kan hjemmetræne og blive hjemmeundervist hjemme. Grundet det frie skolevalg står det forældre frit for at tilvælge undervise i eget hjem.

pexels-julia-m-cameron-4143794
logo 2

Hvorfor vælge mig

Tilgangen her er at undervise, guide og støtte jer forældre, og give jer nogle værtøjer som tager udgangspunkt jeres barns helt individuelle behov.

  • Styrke forældres handlekraft
  • Afdække og synliggøre hvilke specifikke problemer der er
  • Tage udgangspunkt i de ressourcer dit barn allerede har
  • Undervise, guide og støtte jer