Skolefravær hjælp

_________

Skolefravær hjælp

Neurologiske diagnoser og symptomer.

JEANETTE LUNDQVIST
Børnekonsulent
JEANETTE LUNDQVIST Børnekonsulent

KONTAKT HER

BØRNEKONSULENT

JEANETTE LUNDQVIST

TLF 2290 7511

info@neurospire.dk

Hvordan hjælpe jeg mit barn med højt skolefravær? Hvordan kan jeg skaffe mig mere viden ?Hvordan kan hjemmetræningsordningen hjælpe? 

Det er vidt forskelligt fra barn til barn, hvad der er årsagen til det høje skolefravær.

Men viden og information er fundamentet i tilgangen til at hjælpe børn der har højt skolefravær. Erfaringerne viser at forældre opnår de bedste resultater, hvis de får bygget viden op, som gør dem istand til at være en støtte til deres barn.

For børn med kronisk sygdom( autisme, ADHD, epilepsi mm. , er der særlige muligheder. Disse børn kan få betalt hjemmetræning gennem ordningen som kaldes Hjemmetræning som Socialstyrelsen informerer om på deres hjemmeside og som landets kommuner fortæller om på deres hjemmesider.

Titlen hjemmetræning bruges som en overskrift, som meget forenklet dækker beskrivelsen af at børn får hjælp i eget hjem.

Når det skal handle om at få hjulpet dit barn med en neurologisk tilgang handler det om udvikling af hjernen og nervesystemmet. For at det kan opnåes, er det vigtigt at du som forælder tilegner dig mere viden, hvilket her sker ved at jeg deler ud af  den viden der er og supplererer med mine erfaringer.

Du kan let få adgang mange andres erfaringer, fordi mange forældre har beskrevet hvordan  de og deres børn har oplevet at hjælpe deres barn med en neurologisk tilgang. I foreningen Hjernebarnet kan du få bogen gratis om hjemmetræning.

Det er selvfølgelig ikke alt om hjernen og nervesystemet du skal sætte dig ind i, men netop det der er relvant inden for området om at få skabt neurologisk udvikling hos dit barn.

Fundamentet i din nye viden drejer sig om hvordan du hjælper dit barn med at der skabes en bedre kommunikation i hjernen.

For selvom der er meget vi endnu ikke ved alt  om hverken hjernen eller nervesystemet, så er der en  hel del viden på området, og som har en afgørende betydning for børnene med autisme.

 Der kan være årsager som forklare at dit barn kommunikation blokeret eller hæmmet i en grad, så det går ud over barnets livskvalitet.

Det vil kræve en nøjere undersøgelse, hvis du i hørere grad skal have en forståelse af hvad der foregår i dit barns hjerne. For at gøre det lettere vil vi sammen, se på hvilket niveau dit barn er i udviklingsmæssigt.

Denne undersøgelse vil give os et godt udgangspunkt for at bedømme hvor langt dit barn er nået i forhold til neurologisk udvikling, og om der er områder som skal have særlig fokus og opmærksomhed i forhold til andre.

Når du har samling på din viden og dine informationer fra din evaluering af dit barn , kan vi sammen lægge en plan, som du efterfølgende tilpasser så den passer til dit barn og jeres familie.

Formålet med palnen er at bringe dit barn et skridt videre inden for områder der kan handle om løft fysiologisk, emosionelt, sensorisk, motorisk, fagligt og socialt, og ikke mindst løfte dit barns faglige niveau.

Som forældre, har du de bedste forudsætninger for at  det kan lades sige gøre. Mange der hjemmetræner gør også brug af ordningen hvor hjælpere ansættes og er med til at få programmerne gennemført.

Socialstyrelsen har information på deres hjemmeside som omhandler hjemmetræning.

I Foreningen Hjernebarnet. hjælper andre forældre med information.

Du er velkommen til at kontakte mig og høre om hvordan du gennem Neurospire tilbydes hjælp til dit barn.

 

 

dreng tegning
landscape, nature, fall-7603007.jpg
http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png

-Så gror håbet

  A U T I S M E

Neurologisk viden & redskaber

spørg

   B Ø R N E  K O N S U L E N T E N

Forældre fortæller

Det har gjort det så meget nemmere at planlægge vores dagligdag nu. Vi er så glade for at vi gjorde det her. Efter vi er startet her forstår vi hvorfor Tobias gjorde tingene som han gjorde og ofte var fraværende. Der er så meget der er ændret nu, for vi kan at det vi gør, virkelig gør en forskel, hvor vi har en dreng der stortrives.

dreng tegning

Caroline på 8, Atypisk autisme
Tobias mor, Ballerup

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

dreng tegning

Mor til Gustav på 10
Neurospire foredrag /Smørum

Brug for hjælp til dit barn

Sammen gør vi en forskel