Motorisk forsinket hjælp

Sådan kan du støtte dit barns udvikling

Hjælp til børn med motorisk forsinkelse

Om neurologiske diagnoser, symptomer, viden & metoder

SÅDAN HJÆLPES DIT BARN

Hvordan hjælpes børn med autisme? Hvordan hjælper jeg mit barn der har autisme? Kan mit barn blive helbredt for autisme?Hvorfor en neurologisk behandling ?Hvad hvis mit barn har flere diagnoser?

Som forældre observerer vi og holder øje med at vores barn udviklingsmæssigt er på rette spor. Hvis vi så oplever vores barn har svært ved noget, søger vi i alle retninger for at finde årsagen.

Det kan være du oplever at dit barn ikke kommer i gang med at kravle, ikke pludre meget og måske i det hele taget sprogligt ikke er på niveau, eller også oplever du at dit barn måske  har svært ved at skrive og bruge en saks.

Der er mange synlige tegn der kan komme til udtryk, der fortæller at et barn er motorisk forsinket.

Hvordan kan mit barn hjælpes med motorisk forsinkelse?

Den motoriske forsinkelse vil både kunne stimuleres og trænes, og det er et område hvor vi oplever at veltilrettelagte programmer har stor virkeligt god effekt.

Det kaldes Neuroplasticitet,  når celleforbindelser stimuleres og trænes i en grad der gør, der sker foregår en udvikling i forhold til celleudvikling. Den udvikling kan være meget tydelig i forhold det motoriske område.

Men som det er i alle sammenhænge med at arbejde når det handler om at der er tale om funktioner mellem hjernes centre, der skal hjælpes, så vil det handle om at støtte cellerne..

Sikre at hjernecellerne, kaldet neuroner,  ikke påvirkes af noget skadeligt, og får den næring som de har behov for, bedst muligt.

landscape, nature, fall-7603007.jpg
http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png

-Så gror håbet

  M O T O R I SK  F O R S I N K E L S E

Neurologisk viden, teknikker & redskaber

spørg

B Ø R N E  K O N S U L E N T E N

KONTAKT HER

BØRNEKONSULENT

JEANETTE LUNDQVIST

TLF 2290 7511

info@neurospire.dk

skateboard, skater boy, skater-1869727.jpg

Børnekonsulent i området med motorisk forsinkelse

Hos Neurospire møder du som forældre en konsulent, som har special viden på området der handler om motorisk forsinkelse og området der handler om at støtte børnsne urologsike udvikling.

Hos Neurospire vil du som forældre til et barn der er motorisk forsinket  kunne få viden som handler om årsagen at dit barn har brug for hjælp, og det vil handle hvad der kan gøres .

Du kan blive afklaret på, om du ønsker at få et overblik over dit barn neurologiske udvikling iforhold til  hvor der er en diagnose for autisme eller mistanke der peger i den retning.

En børnekonsulent inden for området omkring neurologisk udvikling, er hos Neurospire en der beskæftiger sig med børn og deres familier primært, men som også har en tæt kontakt til andre fagfolk på autismeområdet.

Hos Neurospire tilbydes børn og deres forældre hjælp til autisme i forhold til håndtering af neurologiske udvikling. Det betyder at der er meget hjælp at hente i forhold til at kunne hjælpe sit barns videre udvikling.

 

 

 

 

 

Forældre fortæller

Det har gjort det så meget nemmere at planlægge vores dagligdag nu. Vi er så glade for at vi gjorde det her. Efter vi er startet her forstår vi hvorfor Tobias gjorde tingene som han gjorde og ofte var fraværende. Der er så meget der er ændret nu, for vi kan at det vi gør, virkelig gør en forskel, hvor vi har en dreng der stortrives.

dreng tegning

Tobias på 7, ADHD
Lacinia eget

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

dreng tegning

Vivamus magna
Lacinia eget

Brug for hjælp til dit barn?

Sammen kan vi gøre en forskel.