DIAGNOSE

Hjælp til autisme

Neurologisk undersøgelse

En dybdegående neurologisk undersøgelse af dit barn, er en unik mulighed for at du får et klart billede af hvor dit barn ligger udviklingsmæssigt.

Et redskab, med udgangspunkt i hvor langt dit barn er nået i sin udvikling, helbredsmæssige tilstand og faglig ( læsning).

Den neurologiske undersøgelse består af:

 • En indledende samtale med jeres barn og jer forældre
 • En helbredmæssig undersøgelse
 • syn
 • hørelse
 • følesans
 • grovmotorisk
 • finmotorisk
 • sprog
 • emosionelt og socialt
 • primære reflekser
 • ernæring
 • fagligt med primær fokus på læsning
 • evt. oplysning om eksterne undersøgelser.
 • Samlet evaluering og vurdering af undersøgelser
 • Individuel rådgivning, der specifikt tager udgangspunkt i dit barns behov
landscape, nature, fall-7603007.jpg

24 uger gør en forskel

En målrettet og langfra tilfældig hjælp

Der er stor  forskel på at gøre hvad man har lyst til og til at være afhængig af andre mennesker.

Nogle børn med autisme bliver stoppet og hold tilbage i deres udvikling i en grad så de bruger en al for stor del af deres tid og energi med  at kæmpe.

De børn har behov for en individuel og helt specifik hjælp.

landscape, nature, fall-7603007.jpg

Når forældre krydser den grænse der er mellem at have mindre syge børn og børn der er har alvorlige udfordringer

Min erfaring fortæller mig, at der er noget der bør vægtes højt når det handler om at hjælpe børn med alvorlige udfordringer fysiosk og metalt.

Opgaven kræver selvsagt at man det at ofre tid den tid der skal til for at  forstå hvad der er barnets udfordring er. Ligesom det også handler om evnen til at kunne vise medføelse.

Det gør at forældre selvsagt har en særlig rolle fordi:

 • Det gør en forskel at de er forældre til barnet
 • De kender barnet bedst
 • De er omhyggelige
 • De ved detaljer har betydning
landscape, nature, fall-7603007.jpg

Sunde rutiner 

En af de mest effektive redskaber til at skabe forbedringer for et barn med autisme er at få skabt sunde rutiner, som gør en forskel fordi de i hjernen danner effektive hovedveje.
Før i tiden mente man at ikke at forældre skulle indblandes, men man ved bedre idag. Undersøgelser fortæller at forældre kan spille en afgørende rolle, når der skal opnås de bedste resultater.

Årsagen bag diagnosen

Da autisme er en alvorlig neurologisk tilstand, oplever børn neurologiske symptomer, hvor nogle har få mens andre flere. Hver af disse symptomerne kan komme til udtryk både i mild eller alvorlig grad.
Autismespektrumforstyrrelse handler om fysiske forhold i hjerne og nervesystemet. Det er fysiske forhold der konkret påvirker hjernens evne til at kommunikere, og det er den kommuniktion som skal hjælpes på vej.
landscape, nature, fall-7603007.jpg

At vide hvordan man hjælper sit barn

En dybdegående undersøgelse

Et godt udgangspunkt, er en forudsætning for at få skabt en plan, som formår at skabe udvikling for dit barn både  fysisk og mentalt.
Da der ikke er nogle begrænsninger på hvordan neurologiske symptomer kommer til udtryk, er det vigtigt at der er en stor bredde på den undersøgelse som der fra start foretages af dit barn.
Det er styrken af den neurologiske undersøgelse som finder sted ved de første møder.

Detaljerne tæller

Undersøgelsen omfatter din fortælling om dit barn, suppleret med oplysninger fra tidligere undersøgelser, status på børne reflekser samt at få skab et overblik over dit barns neurologiske udgangspunkt på dette tidspunkt.

Oplysningerne danner udgangspunktet for at få øje på barnets styrkesider og hvor der er behov for hjælp.

.

Neurologiske program-

mer bygger op

En holistisk tilgang

Neurologiske programmer omfatter  flere effektive veje som kan understøtte processorne for at der ses en styrket udvikling hos det enkelte barn social, emosionelt, helbredmæssigt, sensorisk og motorisk.
Hvor nogle børn og deres familier trives med den ramme som barnet befinder sig i, har andre børn og deres forældre behov for at der sker en forandring.
De neurologiske programmer formår når der skabes de rette forhold at sætte skub i barnets udvikling og få skabt trivsel, når de kommer i hænderne på barnets forældre.
landscape, nature, fall-7603007.jpg

Når hjemme er bedst

For at skabe nogle gode rutiner, er der mange fordele ved at det foregår der hjemme,
Hjemme kan forældre og hjælpere sammen støtte barnet med de rutiner som danner rammen omkring de specifikke og individueller programmer i ro og fred. Her er den base som der er behov for og den tryghed som barnet behøver.

Hvilke muligheder er der?

Der kan søges om hjælp til hjemmetræning

Hjemmetræning er det udtryk som kommuner og Socialstyrelsen bruger når de på deres hjemmesider oplyser om, hvordan børn kan få hjælp til at tage de neurologiske programmer i brug.
I bogen: "
Hjemmetræning og børn med hjerneskade."
fortæller børn og deres forældre om deres erfaringer med at hjemmetræne.
Bogen er gratis og fås ved henvendelse i foreningen Hjernebarnet. HER

.

BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

HÅNDBOG OM HJEMMETRÆNING

SOCIALSTYRELSEN

HJEMMETRÆNING AF BØRN MED HJERNESKADER

FORENINGEN HJERNEBARNET

SKAB FORANDRING

Har du brug for at dit barn med autisme får hjælp?

Eller har du brug for at få mere viden om den diagnose dit barn har eller de symptomer du ser, kan du finde flere oplysinger.

FORANDRING

child, beach, vacation-7617472.jpg
Når den 5 årige skal have motorik og sanser i samspil

Forældre fortæller

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

dreng tegning

Mor til Gustav på 10

Neurospire foredrag i Smørum

Meget oplysende foredrag. Vi kan nu bedre forstå de udfordringer, vores dreng har, og hvordan det er muligt at hjælpe og støtte ham. Herfra vil vi tænke og handle ud fra at det er positivt, at vi faktisk godt kan gøre noget for at hjælpe ham, efter at vi har hørt din historie Jeanette.

dreng tegning

Mor til  dreng på 9
Foredrag på KINOSOLOGI-AKADEMIET