Skolefravær hjælp

Sunde rutiner 

En af de mest effektive redskaber til at skabe forbedringer for et barn der oplever at have højt skolefravær kan være ved at få skabt sunde rutiner. Det kan være i de tilfælde hvor der er neurologiske årsager som danner bagrunden for fraværret.
For at det skal lykkedes, så har du som forældre en afgørende rolle, fordi undersøgelser har vist at sådan opnåes det bedste resultat.

Årsagen bag skolefravær

Nogle børn ohar højt skolefravære fordi de lever med en række af rneurologiske symptomer, hvor nogle har få mens andre flere. Hver af disse symptomerne kan komme til udtryk både i mild eller alvorlig grad.
Skolefraværet kan i bund og grund handle om fysiske forhold i hjerne og nervesystemet. Det er fysiske forhold der konkret påvirker hjernens evne til at kommunikere, hvilket vil sige at så er der ingen begrænsninger for hvilken effekt dit barns neurologiske programmer kan få.
landscape, nature, fall-7603007.jpg

At vide hvordan man hjælper sit barn til næste udviklingstrin

En dybdegående undersøgelse

Et godt udgangspunkt, er en forudsætning for at få skabt en plan, som formår at skabe udvikling for dit barn både  fysisk og mentalt, som har betydning for skolefravær.
Da der ikke er nogle begrænsninger på hvordan neurologiske symptomer kommer til udtryk, er det vigtigt at der er en stor bredde på den undersøgelse som der fra start foretages af dit barn.
Det er styrken af den neurologiske undersøgelse som finder sted ved de første møder.

Detaljerne tæller

Undersøgelsen omfatter din fortælling om dit barn, suppleret med oplysninger fra tidligere undersøgelser, status på børne reflekser samt at få skab et overblik over neroulogisk udgangspunk på dette tidspunkt.
Oplysningerne danner udgangspunktet for at få øje på barnets styrkesider og hvor der er behov for hjælp.

.

Neurologiske program-

mer bygger op

En holistiske tilgang til håndtering af skolefravær

Neurologiske programmer omfatter  flere effektive veje som kan understøtte processorne for at der ses en styrket udvikling social, emosionelt, helbredmæssigt, sensorisk og motorisk.
Hvor nogle børn og deres familier trives med den ramme som barnet befinder sig i, har andre børn og deres forældre behov for at der sker en forandring.
De neurologiske programmer formår når der skabes de rette forhold at sætte skub i barnets udvikling og få skabt trivsel.
landscape, nature, fall-7603007.jpg

Ude godt, men hjemme..bedst

For at skabe nogle gode rutiner, er der mange fordele ved at det foregår hjemme i egen bolig, som kan fremhæves i forhold til at få skabt gode rutiner. Ud over at det er et godt og tryg sted.
Hjemme kan forældre og hjælpere sammen støtte barnet med de rutiner som danner rammen omkring de specifikke og individueller programmer som der arbejdes med dagen igennem.

Hvilke muligheder er der?

Der kan søges om hjælp til hjemmetræning.

Hjemmetræning er det udtryk som kommuner og Socialstyrelsen bruger når de på deres hjemmesider oplyser om, hvordan børn kan få hjælp til at tage de neurologiske programmer i brug.
De erfaringer kommer til udtryk i bogen Hjemmetræning og børn med hjerneskade.
Bogen er gratis og fås ved henvendelse i foreningen Hjernebarnet. HER

.

BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

HÅNDBOG OM HJEMMETRÆNING

SOCIALSTYRRELSEN

HJEMMETRÆNING AF BØRN MED HJERNESKADER

FORENINGEN HJERNEBARNET

http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png

   S K O L E F R A V Æ R

Neurologisk viden, teknikker & redskaber

SKAB FORANDRING

Har du brug for at dit barn med med høt skolefravær får hjælp?

Eller har du brug for at få mere viden om den diagnose dit barn evt.  har eller de symptomer du ser, kan du finde flere oplysinger.

FORANDRING

Forældre fortæller

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

dreng tegning

Mor til Gustav på 10

Neurospire foredrag i Smørum

Meget oplysende foredrag. Vi kan nu bedre forstå de udfordringer, vores dreng har, og hvordan det er muligt at hjælpe og støtte ham. Herfra vil vi tænke og handle ud fra at det er positivt, at vi faktisk godt kan gøre noget for at hjælpe ham, efter at vi har hørt din historie Jeanette.

dreng tegning

Mor til  dreng på 9
Foredrag på KINOSOLOGI-AKADEMIET