DIAGNOSE

Dysleksi

Neurologisk undersøgelse

En dybdegående neurologisk undersøgelse af dit barn, er en unik mulighed for at du får et klart billede af hvor dit barn ligger udviklingsmæssigt.

Et redskab, med udgangspunkt i hvor langt dit barn er nået i sin udvikling, helbredsmæssige tilstand og faglig ( læsning).

Den neurologiske undersøgelse består af:

 • En indledende samtale med jeres barn og jer forældre
 • En helbredmæssig undersøgelse
 • syn
 • hørelse
 • følesans
 • lugt & smagssans
 • grovmotorisk
 • finmotorisk
 • sprog
 • emosionelt og socialt
 • primære reflekser
 • ernæring
 • fagligt
 • evt. oplysning om eksterne undersøgelser.
 • samlet evaluering og vurdering af undersøgelser
 • individuel rådgivning, der specifikt tager udgangspunkt i dit barns behov

Dit barns stemme fortjener at blive hørt

Vi møder ord over alt, og det er en meget vigtig del af den kommunikation der foregår imellem os. Det er derfor meget vigtigt at børn bliver en del af det fælleskab. Det giver dem adgang til at forstå verden og til at blive forstået.

Det er derfor også meget tydeligt at se den forandring der sker med børn idet de krydser grænsen og lærer at læse.

Det har også betydning for hvordan børnene herfra bliver mødt og set med andres øjne.

24 uger gør en forskel

En målrettet og langfra tilfældig hjælp

Min erfaring fortæller mig, at det at beskæftige sig med at hjælpe børn med alvorlige problemer som dysleksi er handler om at forstå.

At forstå at det vil kræve tid og energi at man tilegner sig viden, som gør at man ved hvad der barnetss udfordringer..

Derudover handler også om evnen til at kunne vise medføelse.

Det gør at forældre har en særlig rolle fordi:

 • Det gør en forskel at de er forældre til barnet
 • Kender barnet bedst
 • De er omhyggelige
 • De ved om nogen at detaljer har betydning

Sunde rutiner 

En af de mest effektive redskaber til at skabe forbedringer for et barn med dysleksi er at få skabt sunde rutiner, som gør en forskel fordi de i hjernen danner effektive hovedveje.
Før i tiden mente man at ikke at forældre skulle indblandes, men man ved bedre idag. Undersøgelser har vist at forældre kan spille en afgørende rolle, når der skal opnås de bedste resultater.

Årsagen bag diagnosen

Da dysleksi ofte er et tegn på neurlogiske symptomer hos børn, kan der være andre symtomer som  kommer til udtryk både i mild eller alvorlig grad.
Dysleksi handler om fysiske forhold i hjerne og nervesystemet. Det er fysiske forhold der konkret påvirker hjernens evne til at kommunikere, hvilket vil sige at så er der ingen begrænsninger for hvilken effekt dit barns neurologiske programmer kan få.
landscape, nature, fall-7603007.jpg

At vide hvordan man hjælper sit barn til næste udviklingstrin

En dybdegående undersøgelse

Et godt udgangspunkt, er en forudsætning for at få skabt en plan, som formår at skabe udvikling for dit barn både hvad angår læsning men i det hele taget fysisk og mentalt, forde de hele hænger sammen i hjernen.
Da der ikke er nogle begrænsninger på hvordan neurologiske symptomer kommer til udtryk,wom det ses ved dysleksi , er det vigtigt at der er en stor bredde på de undersøgelser som foretages af Jeanette hos Neurspire.

Detaljerne tæller

Undersøgelsen omfatter din fortælling om dit barn, suppleret med oplysninger fra tidligere undersøgelser, status på børne reflekser samt at få skab et overblik over dit barns nerologiske udgangspunk.
Oplysningerne danner udgangspunktet for at få øje på barnets styrkesider og hvor der er behov for hjælp. En holistisk hjælp som har den bredde som der er behov for, når børn har neurologiske udfordringer.

.

Neurologiske program-

mer bygger op

En holistiske tilgang til at afhjælpe dysleksi

Neurologiske programmer omfatter  flere effektive veje som kan understøtte processorne for at der ses en styrket udvikling social, emosionelt, helbredmæssigt, sensorisk og motorisk.
De neurologiske programmer støtter hinanden på kryds og tværs, fordi de alle handler om at danne netværk i hjernen. Det er også her forklaringen er på at hjælp til dysleksi tilgåes som en del af en helhed af at skabe udvikling hos barnet.
landscape, nature, fall-7603007.jpg

Hjemme er bedst

For at skabe nogle gode rutiner, er der mange fordele ved at det foregår hjemme i egen bolig, som kan fremhæves i forhold til at få skabt gode rutiner. Ud over at det er et godt og tryg sted.
Hjemme kan forældre og evt. hjælpere sammen støtte barnet med de rutiner som danner rammen omkring de specifikke og individueller programmer som der arbejdes med dagen igennem.

Hvilke muligheder er der?

Dit barn kan få hjælp nu og der kan søges om hjælp til hjemmetræning.

Du kan her på Neurospires hjemmeside fnde hjælp her og nu , for der er ingen ventetid.
Den første konsultation er gratis.
Hvis du tænker at  du gerne vil indgå i et samarbejde, handler det om at dit barn får en omfattende og meget individuel undersøgelse.
Herefter samles informationernen og at du får den viden, de intruktioner og redskaber, som du får behov for, som tilgodeser effekten af de neurologiske programmer som i tager i brug hjemme.
Nogle forældre vil gøre brug af retten til at få vælge Hjemmetræning til, mens andre vælger selv at betale de omkostninger der er.
Hjemmetræning er det udtryk som kommuner og Socialstyrelsen bruger når de på deres hjemmesider oplyser om, hvordan børn kan få hjælp til at tage de neurologiske programmer i brug.
De erfaringer kommer til udtryk i bogen Hjemmetræning og børn med hjerneskade.
Bogen er gratis og fås ved henvendelse i foreningen Hjernebarnet. HER

.

BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

HÅNDBOG OM HJEMMETRÆNING

SOCIALSTYRRELSEN

HJEMMETRÆNING AF BØRN MED HJERNESKADER

FORENINGEN HJERNEBARNET

SKAB FORANDRING

Har du brug for at dit barn med dysleksi får hjælp?

Eller har du brug for at få mere viden om den diagnose dit barn har eller de symptomer du ser, kan du finde flere oplysinger.

FORANDRING

Når hjernen skal på arbejde
Når hjernen skal på arbejde

Forældre fortæller

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

dreng tegning

Mor til Gustav på 10

Neurospire foredrag i Smørum

Meget oplysende foredrag. Vi kan nu bedre forstå de udfordringer, vores dreng har, og hvordan det er muligt at hjælpe og støtte ham. Herfra vil vi tænke og handle ud fra at det er positivt, at vi faktisk godt kan gøre noget for at hjælpe ham, efter at vi har hørt din historie Jeanette.

dreng tegning

Mor til  dreng på 9
Foredrag på KINOSOLOGI-AKADEMIET