Motorisk forsinket hjælp

Et fundament af gode rutiner kan gøre en forskel

En af de mest helbredende redskaber til at skabe forbedringer for et barn der er motorisk forsinket, er at få skabt sunde rutinersom formår at gøre en forskel, fordi de i hjernen danner effektive hovedveje.
For at det skal lykkedes, så har du som forældre en afgørende rolle, fordi undersøgelser har vist at sådan opnåes det bedste resultat.

Motorisk forsinket

Neurologiske diagnoser og symptomer.

Hvordan hjælper jeg mit barn med motoriske forsinkelser?

Oplever du at dit barns udvikling er begrænset, at tiltag kun har en ringe effekt, så du overordnet set oplever at dit barn ikke udvikler sig og trives som de jævnaldrende børn, kan du bruge den energi du har til at søge mere viden.

Ved at du tilegner dig mere viden, får du en større indsigt i hvordan du kan hjælpe dit barn med motoriske forsinkelser.

Det vil være det første skridt til at du får hjulpet dit barn, fordi at viden er en styrke. Jo mere indsigt du har i forhold der handler om dit barns hjerne, jo bedre er du i stand til at træffe de valgt som du tænker er de bedste for dit barn.

landscape, nature, fall-7603007.jpg

 

 

Hvorfor hjælpe mit barn udfra en neurologisk tilgang?

Årsagen til at børn er udfordret af motoriske forsinkelser, skyldes ofte forhold i hjernen og nervesystemet, hvilket betyder at der opstår symptomer der er motorisk relateret i et eller andet omfang og forskellig grad og ofte i sammenhæng med andre symptomer

Det betyder at barnet har et helt særlig behov for hjælp, dels med sigte i minimerer yderligere negative påvirkninger. Påvirkninger som forsinker udviklingen eller som risikerer at forværre tilstanden.

Samtidig med at andre programmerne har sigte i at optimerer forhold der virker er befordrende for hjernens udvikling og som over tid indhente motoriske forsinkelser og andre symptomer.

 

landscape, nature, fall-7603007.jpg

 

 

 

Hvorfor hjemmetræne mit barn med neurologiske udfordringer?

For nogle børn der er opstår motoriske forsinkelser fungere hverdagen? For andre børn med motoriske udfordringer er hver dag en kamp, hvor du som far eller mor oplever et barn som hverken trives eller udvikler sig i den rigtige retning.

Hjemmetræning er godkendt af folketinget, for at forældre på egen hånd kan træffe beslutning om hvilken hjælp de ønsker til deres barn, som Håndbogen om hjemmetræning oplyser om(Den kan hentes som pdf på Socialstyrelsen hjemmeside)

Et barn med motorisk forsinkelser kan i deres trygge ramme hjemme få hjælp  og støtte af deres forældre, med sigte på at indhente den forsinkelse som der ses.

En Neurologisk indsats viser sig at have god effekt, fordi dagen er stuktureret og indeholder tiltag som imødekommer det enkelte barns specifikke udfordringer.

I takt med at den positive effekt af de neurologiske programmer opstår, støttes barnet i gradvist at kunne indgå i en større ramme som omfatter børneinstitution, skole og fritidsaktiviteter.

Forældre og børn fortæller i bogen:"Hjemmetræning af børn med hjerneskader, familieres historier om hvorfor de hjemmetræner". Bogen er gratis og fås i foreningen Hjernebarnet.

landscape, nature, fall-7603007.jpg

 

 

 

Hvordan planlægges mit barns forløb?

Ved vores første møder indsamles informationerne som danner grundlaget for den plan som der efterfølges arbejdes ud fra.

Informationer hvor afklarende spøgsmål kommer frem og hvor dit barn undersøges nærmere.

Undersøgelsen vil omfatte dit barns helbredshistorie, status på helbred, dit barns niveau i neurologisk udvikling, status på børnereflekser, og niveau i forhold til at lære at læse samt tilstædeværelse af neurlogiske symptomer.

landscape, nature, fall-7603007.jpg

 

 

Kan mit barn indhente sin motoriske forsinkelse?

Årsagen til motoriske forsinkesler, skyldes ofte fysiske påvirkninger i hjernen og nervesystemet, som blokerer for den kommunikation som er altafgørendende i et yderst sårbart elektrisk netværk.

Der er påvirkninger som vi kender der forværre hjernens evne til at kommunikerer og der påvirkninger og tiltag der positiv fremme hjernes udvikling.

De neurologiske programmer er udformet specifik så de har sigte i at fremme hjernens udvikling hos det enkelte barn. I takt med at rutinerne bliver indrullet i et barns dags program, påvirkes barnets nervesystem og hjerne, gennem ernæring, stimulering og træning.

Hver enkelt barn, som har symptomer som handler om autismeer påvirket af tilstanden meget individuelt. Programmerne vil med sikkerhed have effekt, når de forløber som det er tilsigtet.

Tilgangen hvor programmer adressere hjernen og nervesystemmet, viser sin effekt ved at barnets vidt forskellige  symptomer aftager gradvist.

landscape, nature, fall-7603007.jpg

Hvor får jeg mere information?

Hos Neurospire her på disse hjemmesider finder du flere oplysninger om hvordan du kan hjælpe dit barn med autisme.

Du er altid velkommen til at tage kontakt hvis du har spørgsmål.

Du kan læse om hjemmetræning og finde deres håndbog om hjemmetræning uploadet på deres hjemmeside.

Forældre og børn fortæller om hjemmetræning og hvordan de oplever deres dage med hjememtræning i bogen: Hjemmetræning af børn med hjerneskader -familiers historier om hvorfor de hjemmetræner

landscape, nature, fall-7603007.jpg
BØRNEKONSULENT
JEANETTE LUNDQVIST
TLF 2290 7511
info@neurospire.dk

HÅNDBOG OM HJEMMETRÆNING

SOCIALSTYRRELSEN

HJEMMETRÆNING AF BØRN MED HJERNESKADER

FORENINGEN HJERNEBARNET

http://neurospire.dk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-2-hvid.png

-Så gror håbet

   M O T O R I S K   F O R S I N K E T

Neurologisk viden, teknikker & redskaber

spørg

B Ø R N E  K O N S U L E N T E N

KONTAKT HER

BØRNEKONSULENT

JEANETTE LUNDQVIST

TLF 2290 7511

info@neurospire.dk

Børnekosulent i motoriske forsinkesler

Hos Neurospire møder du specialviden inden for området der handler om motoriske forsinkelser. Du mødes med en formidling af viden og finde svar, der handler om at få skabt forbedringer for dit barn.

Hos Neurospire tilbydes børn og deres forældre som søger hjælp i forhold til motoriske forsinkelser informationer der handler om at få sat skub i forhold til barnets neurologiske udvikling, en gennem en dybdegående og bred tilgang der er rettet mod årsagerne bag tilstanden.

Børnekonsulent der har specialiseret sig i børn med motoriske forsinkelser.

At føle at man bliver forstået, ser at der er muligheder og at turde tro på at tiltag vil virke, giver håb. Håb er det som dit barn har brug for og er selve fundamentet i at sikre at en behandling vil få effekt. Det som jeg kan hjælpe dig med.

Der er ingen hurtige løsninger i tilgangen til at hjælpe børn med motoriske forsinkelser, når vi sammen vil afhjælpe årsagen til at der opstår symptomer hos dit barn.

Motoriske forinkelser handler ofte om neurologiske forhold.  Her viser rutiner sig at være effektive i forhold til at at bygger færdighedr op gennem neurolgiske programmer. Det er programmer somsom kræver ikke bare tålmodighed og men også energi. En tilgang som har sigte på at man som forældre finder en plads ved sit barns side, så i i fællesskab

Det er her jeg kan bistår dig. Jeg kender til de tanker du sikkert gør dig i den situation på de gode og de dårlige dage. Men jeg har også erfaringen med hvad der har virket for de fleste og så den løsning der skulle til for at de sidste også klarede udfordringer

Endeligt bruger jeg min viden og mine muligheder til hjælpe dit barn og jeres familie med at bygge broer, i alle retninger så I kan få den maksimale støtte som der skal. En støtte som kan vise sig at være uundværlig og som gør at i finder energien  og styrken  til at opnå et godt resultat af jeres fælles indsats.

 

 

 

SKAB FORANDRING

HAR DU BRUG FOR AT DIT BARN MED AUTISME FÅR HJÆLP?

Her på Neurospires hjemmesiden handler det om at bane vejen for at der kan ske ændinger for børn med autisme. Her kan du bl.a. vejledning om hvad der er årsagen bag diagnosen.

Få mere at vide

beach, playing, child-7388252.jpg
På vej med nye neurologiske færdigheder

Forældre fortæller

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

dreng tegning

Mor til Gustav på 10

Neurospire foredrag i Smørum

Meget oplysende foredrag. Vi kan nu bedre forstå de udfordringer, vores dreng har, og hvordan det er muligt at hjælpe og støtte ham. Herfra vil vi tænke og handle ud fra at det er positivt, at vi faktisk godt kan gøre noget for at hjælpe ham, efter at vi har hørt din historie Jeanette.

dreng tegning

Mor til 9 -årig dreng med ADHD
Foredrag på KINOSOLOGI-AKADEMIET

Brug for hjælp til dit barn

Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus.