HJÆLP TIL

Skolefravær

Neurospire børn

Neurologisk undersøgelse

-Så gror håbet

En dybdegående neurologisk undersøgelse af dit barn, er en unik mulighed for at du får et klart billede af hvor dit barn ligger udviklingsmæssigt.

Et redskab, med udgangspunkt i hvor langt dit barn er nået i sin udvikling, helbredsmæssige tilstand og faglig ( læsning).

Den neurologiske undersøgelse består af:

 • En indledende samtale med jeres barn og jer forældre
 • En helbredmæssig undersøgelse
 • syn
 • hørelse
 • følesans
 • grovmotorisk
 • finmotorisk
 • sprog
 • emosionelt og socialt
 • primære reflekser
 • ernæring
 • fagligt med primær fokus på læsning
 • evt. oplysning om eksterne undersøgelser.
 • samlet evaluering og vurdering af undersøgelser
 • Individuel rådgivning, der specifikt tager udgangspunkt i dit barns behov

Dit barns stemme fortjener at blive hørt

-Så gror håbet

Der er forskel på at gøre hvad man har lyst til og at være afhængig af andre mennesker. Nogle børn bliver stoppet og hold tilbage i en grad, som gør at det i nogle tilfælde er et spørgsmål om at al tid og energi går med at kæmpe dagen igennem.

24 uger gør en forskel

-Så gror håbet

Den neurologiske undersøgelse består af:

 • En indledende samtale med jeres barn og jer forældre
 • En helbredmæssig undersøgelse( evt. egen læge ved behov )
 • syn
 • hørelse
 • følesans
 • grovmotorisk
 • finmotorisk
 • sprog
 • emosionelt og socialt
 • primære reflekser
 • ernæring
 • evt. oplysning om eksterne undersøgelser.
 • Samlet evaluering og vurdering af undersøgelser
 • Individuel rådgivning, der specifikt tager udgangspunkt i dit barns behov

Når forældre krydser den grænse der er mellem at have mindre syge børn og børn der er har alvorlige udfordringer

-Så gror håbet

Min erfaring fortæller mig, at beskæftiger man sig med at hjælpe børn med alvorlige problemer, så handler det i høj grad om det at ofre tid på at forstå hvad der er barnets udfordring ligesom det også handler om evnen til at kunne vise medføelse.

Det gør at forældre har en særlig rolle fordi:

 • det gør en forskel at de er forældre til barnet
 • kender barnet bedst
 • de er omhyggelige
 • de ved om nogen at detaljer har betydning

Sunde rutiner 

-Så gror håbet

En af de mest effektive redskaber til at skabe forbedringer for et barn med højt skolefravær er at få skabt sunde rutiner, som formår at gøre en forskel fysisk og mentalt.
Før i tiden mente man at ikke at forældre skulle indblandes i særlig høj grad, men man ved bedre idag. Undersøgelser har vist at forældre kan spille en afgørende rolle, når der skal opnås de bedste resultater.

Årsagen bag skolefravær

For en gruppe børn, der har højt skolefravær har en række af symptomer, som fortæller at der er neurologiske årsager i hjernen som giver dem problemer.
Årsager som gør, at hvis de ikke bliver taget alvorligt og set, vil det betydgning for at problemerne med skoelfravære kan blive løst.
Nogle børn har få mens andre flere neurologiske symptomer. Hver af disse symptomerne kan komme til udtryk både i mild eller alvorlig grad.
Disse symptomer er hjernens måde at fortælle på at der er  fysiske forhold i nervesystemet, som skaber problemer.  Forhold der  påvirker hjernens evne til at kommunikere, og derfor har betydning for funtionsevne og trivsel.

At vide hvordan man hjælper sit barn

En dybdegående undersøgelse

Et godt udgangspunkt, er en forudsætning for at få skabt en plan, som formår at  få sat gang i en  udviklingsproces.
Det udgangspunkt, kan vise sig at være udfaldet af en neurologisk undersøgelse af det barn som har for højt fravær. Det kan nemlig være at der ved den nerologiske undersøgelse er mange af de svar som, vil kunne forklarer hvorfor barnet mistrives i skolen.
Den neurologiske undersøgelse har en stor bredde, fordi den afdækker forhold for hvor langt barnet er udviklingsmæssigt på en lang række områder, som har betydning for barnets funktionsevne og trivsel.
Det er styrken af den neurologiske undersøgelse som finder sted ved de første møder.

En holistiske tilgang

-Så gror håbet

Neurologiske programmer omfatter  flere effektive veje som kan understøtte processorne for at der ses en styrket udvikling social, emosionelt, helbredmæssigt, sensorisk og motorisk.
Hvor nogle børn og deres familier trives med den ramme som barnet befinder sig i, har andre børn og deres forældre behov for at der sker en forandring.
De neurologiske programmer formår når der skabes de rette forhold at sætte skub i barnets udvikling og få skabt trivsel.

Detaljerne tæller

Undersøgelsen omfatter din fortælling om dit barn, suppleret med oplysninger fra tidligere undersøgelser, status på børne reflekser samt at få skab et overblik over neroulogisk udgangspunkt på dette tidspunkt.

Oplysningerne danner udgangspunktet for at få øje på barnets styrkesider og hvor der er behov for hjælp.

.

 

 

Skolefravær hjælp

Neurologiske diagnoser og symptomer.

landscape, nature, fall-7603007.jpg

Hvordan hjælper jeg mit barn med skolefravær?

Oplever du at dit barn er i mistrivsel, og at skolefravær stiger støt, kan der være rigtig mange forskellige grunde. For nogle sættes der ind med tiltag og strategier, som ikke får effekt. Så ser du måske, at dit barn ikke oplever et børneliv med dage der fungere. Konsekvensen kan blive at skolefraværet stiger støt.

Ved at du tilegner dig mere viden, får du en større indsigt i hvordan du kan hjælpe dit barn.

Det vil være det første skridt til at du får hjulpet dit barn, fordi at viden er en styrke. Jo mere indsigt du har i forhold der handler om du bedre i stand kan du blive til at træffe de valgt som du tænker er de bedste for dit barn.

landscape, nature, fall-7603007.jpg

 

 

 

landscape, nature, fall-7603007.jpg

Hvorfor hjælpe mit barn udfra en neurologisk tilgang?

For en hel del børn kan højt fravær skyldes årsager der handler om hjernen. Der er nemlig rigtig mange forhold som neurologisk kan gøre det svært for nogle børn at begå sig i børneinstitutioner og på skoler. Forhold i hjernen og nervesystemet som hvis der er en udviklingsmæssig forsinkelse kan afstedkomme at der opstår symptomer i forskellig grad.

Det betyder at barnet har et helt særlig behov for hjælp, dels med sigte i minimerer yderligere negative påvirkninger. Påvirkninger som forsinker udviklingen eller som risikerer at forværre tilstanden.

Samtidig med at andre programmerne har sigte i at optimerer forhold der virker er befordrende for hjernens udvikling.

landscape, nature, fall-7603007.jpg

 

 

 

landscape, nature, fall-7603007.jpg

Hvorfor vælge at hjemmetræning til mit barn mit med højt skolefravær?

Der er en stor gruppe af børn med diagnoser som har et meget stor skolefravær. Et fravær som der kan være mange gode begrundelser fordi dagen i skolen bliver for svær for barnet.

Et tegn på at det er på tide at se på hvad der er årsagen til at situationen er som den er. Noget som en overskrift som en diagnose ikke kan fortælle om, fordi den for de fleste børn vedkommede er fremkommet ud fra symptomer.

Årsagen til at dit barn oplever at skoledagen er svær kan f.eks skyldes sensoriske og elelr motoriske udfordringer. Det kan være helbredsmæssige forhold som har betydning, eller emosionelle og sociale forhold, som er forbundet med dit barns udvikling neurologisk.

Et barn med kan have behov for at de får hjælp hjemme i deres trygge ramme hjemme og støtte af deres forældre, med sigte på at få de neurologiske udfordringer afhjulpet som skaber udfordringer

En neurologisk indsats viser sig at have god effekt, fordi dagen er stuktureret og indeholder tiltag som imødekommer det enkelte barns specifikke udfordringer.

I takt med at den positive effekt af de neurologiske programmer opstår, støttes barnet i gradvist at kunne indgå i en større ramme som omfatter børneinstitution, skole og fritidsaktiviteter.

Forældre og børn fortæller i bogen:"Hjemmetræning af børn med hjerneskader, familieres historier om hvorfor de hjemmetræner". Bogen er gratis og fås i foreningen Hjernebarnet.

landscape, nature, fall-7603007.jpg

Detaljerne tæller

 

 

 

 

 

landscape, nature, fall-7603007.jpg
landscape, nature, fall-7603007.jpg

KONTAKT HER

BØRNEKONSULENT

JEANETTE LUNDQVIST

TLF 2290 7511

info@neurospire.dk

HÅNDBOG OM HJEMMETRÆNING

SOCIALSTYRELSEN

HJEMMETRÆNING AF BØRN MED HJERNESKADER

FORENINGEN HJERNEBARNET

Skoleparat?

Ikke alle børn har de samme forudsætninger for at gå i skole, bare fordi de aldersmæssigt rammer kriterierne for tiden for den undervisningsplige alder. Der er en gruppe af børn med neurologiske symptomer og hvor nogle har en diagnose som ikke er skoleparate., og de er heller ikke skoleparate selv om der er fundet en lsøning for at udsætte skolestart til efterfølgende år.
En hel del børn skolepaceres alligevel, enten fordi der ikke er viden om at barnet ikke ikke er skoleparat eller med håb for at et af de skoletilbud som den skoleansvarlige leder på den skole barnet meldes ind i tilbyder vil tilgodese barnets behov. Hvis det ikke er tilfældet så står barnet og dets forældre med et problem der skal finde en løsning.

Hvilke muligheder er der?

At barnet ikke er skoleparat kan ses når man gennemgår hvor langt de er i deres neurologiske udvikling. I den situation kan forældre vælge andre løsninger for deres barn.
En mulighed  er at forældre får undersøgt deres barn og herefter går igang med at hjælpe barnet med at genoprette den ubalance der er opstået neurologisk. Dette valg har målsætning i at gøre barnet skoleparat. Det foregår hjemme og der er mulighed for at få økonomiske hjælp til den løsning, hvor det kaldes hjemmetræning.
Hjemmetræning er det udtryk som kommuner og Socialstyrelsen bruger når de på deres hjemmesider oplyser om, hvordan børn kan få hjælp til at tage de neurologiske programmer i brug.
I bogen: "
Hjemmetræning og børn med hjerneskade."
fortæller børn og deres forældre om deres erfaringer med at hjemmetræne.
Bogen er gratis og fås ved henvendelse i foreningen Hjernebarnet.

KONTAKT HER

BØRNEKONSULENT

JEANETTE LUNDQVIST

TLF 2290 7511

info@neurospire.dk

HÅNDBOG OM HJEMMETRÆNING

SOCIALSTYRELSEN

HJEMMETRÆNING AF BØRN MED HJERNESKADER

FORENINGEN HJERNEBARNET

Har dit barn højt skolefravær og har du brug for hjælp?

Eller har du brug for at få mere viden om den diagnose dit barn har eller de symptomer du ser, kan du finde flere oplysinger.

HAR DU BRUG FOR AT DIT BARN FÅR HJÆLP?

child, education, fear-1439468.jpg
Når sanseindtryk skaber alvorlige begrænsninger for børn med ADHD

Forældre fortæller

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

dreng tegning

Mor til Gustav på 10

Neurospire foredrag i Smørum

Meget oplysende foredrag. Vi kan nu bedre forstå de udfordringer, vores dreng har, og hvordan det er muligt at hjælpe og støtte ham. Herfra vil vi tænke og handle ud fra at det er positivt, at vi faktisk godt kan gøre noget for at hjælpe ham, efter at vi har hørt din historie Jeanette.

dreng tegning

Mor til 9 -årig dreng med ADHD
Foredrag på KINOSOLOGI-AKADEMIET