SKOLEFRAVÆR HJÆLP

Hjælp til børn med Skolefravær

Om neurologiske diagnoser, symptomer, viden & metoder til at hjælpe børn

Hvordan hjælper jeg mit barn der er hjemme med højt skolefravær? Kan mit barn b?Hvorfor en neurologisk behandling ?Hvad hvis mit barn har flere diagnoser?

Når børn selv skal fortælle hvorfor de ikke vil i skole, er det en fortælling som bekriver at der er gode grunde til at børnene ikke er i skole.

tidlig indsats fordi et bedre indsats rette mod børn.

Der er en grund til at dit barn er hjemme, og det kan være der er en grund som ikke mange kender?En årsag, som når du kender til den får mange brikke til at falde på plads.

Gennemgående Problemestillinger. rutiner, søvnrytmer, ensomme, reduceret skema.

elever i specialklasser og på specialskoler har højerer skolefravær end i folkeskolens normalklasser

det er afgrende af barnet elelr den unge får hjælp så tidligt som muligt

skole og forælre kan have forskellige oplevelser af trivsel og udvikling i skolen. det er lærernes metoder der er den met udbrede medtode til at identifircere og handle på skolefravær.

mistrivsel viser sig ved at det er svært forældrene at hjælpe dem i skoel. børnene bruger forældrene som livsline

har et kognitivt handicap, der gælder autimse spektrum forstyrrelse

, adfærd sog indlæringsforstyrreser.

årsagerne er mange, vigtigt det sker med udgangspunkt i det eneklete barn, iddrger alle forhold i barnets liv. fdækningen g håndteringen. faktorer ho barnet selv. skolen et rum for fælleskab og læring som de fleste børn. sammenhængende forløb.

sustematisk og sammenhængde  udersøgselse, efterfulgt af inddividuelle


De mange børn  med særlige udfordringer, har behov for særlig  hjælp

Angst, sentivitet, stress, håndtering af udfordringer  i forhold til udfordringer i forhold til kammerater og famile der udfordre.

For de børn som er hjemme, som har neurlogiske udfordringer, f.eks autime, kan det være en genvinst at tænke i,  at få hjulpet barnet udfra  en neurlogiske tilgang så tidligt som muligt.

Der kan nemlig være rigtig mange gode grunde til at skolen bliver fravalgt, og årsagen kan ved forløbet af en neurlogisk undersøgelse træde tydeligt frem.

I mange tilfælde oplever jeg at det er ganske tydeligt hvorfor at alene rammerne på skolen er ret afgørende for at barnet mistrives. Rammer som gør at selve indretningen af skolen ikke egner sig i forhold til at tilgodese  de behov som barnet har.

Der er rigtig mange faktorer som spiller ind i forhold til at tilgodese trivlsen  for børn med særlige behov, som når man ser på hvad der i bund og grund kan gøre at dagen i skolen bler uudholdelig.

 

Hjernen indeholder milliarder af hjerneceller, nervebaner og forbindelser. Sammenholder man denne information med at hjernen er »plastisk«, danner der sig et mønster af muligheder og håb for det udfordrede barn med særlige behov.
At hjernen er plastisk betyder, at den er i stand til at reparere sig selv, kaldet neuroplasticitet. Det vil sige at hjernen, som reaktion på fejl og forstyrrelser, reparerer sig selv. Dette sker i alle hjerner uafbrudt. Neurologisk træning går derfor i al sin enkelthed ud på at stimulere og træne den neurologisk svækkede hjerne til at videreføre denne selvreparerende proces til det optimale niveau. Læs mere i kapitlet om neurologisk træning og stimulering.
For børn er motorisk og sensorisk træning naturligvis meget vigtigt, men for børn med særlige behov er det alt afgørende. Det skal ske via programmer og øvelser med krydsbevægelser, der skaber neurologisk vækst i hjernen. Det kan være ved at krybe, kravle, løbe eller ved at stimulere sanserne. Det neurologiske træningsprogram (NTS) indeholder mere end 50 forskellige øvelser og kunsten er at finde de helt rigtige øvelser til det enkelte barn. Dette sker via en funktionel diagnose i e tæt samarbejde mellem terapeut, forældre og barn.

Der findes ingen trylleformular til at hjælpe og behandle disse børn, men det kan lade sig gøre, hvilket mange historier her på siden fortæller om. Det kræver imidlertid hårdt arbejde og en særlig indsats af jer forældre.
Men hvordan i alverden kan jeg bede jer hårdtprøvede forældre om at yde en ekstra indsats og tage endnu mere ansvar, midt i alle hverdagens gøremål, møderne og fortvivlelsen?

landscape, nature, fall-7603007.jpg
kontrast

-Så gror håbet

  A D H D / A D D

Neurologisk viden, teknikker & redskaber

spørg

B Ø R N E  K O N S U L E N T E N

KONTAKT HER

BØRNEKONSULENT

JEANETTE LUNDQVIST

TLF 2290 7511

info@neurospire.dk

ADHD/ADD børnekonsulent

Hos Neurospire møder du som forældre en konsulent, som har spcial viden på området der handler om ADHD/ADD. Du vil kunne finde viden og svar til at kunne finde løsninger for at dit barn får hjælp..

Hos Neurospire tilbydes børn og deres forældre hjælp til ADHD/ADD i forhold til at få sat skub i forhold til barnets neurologiske udvikling. Det betyder at der er meget hjælp at hente på mange områder.

Børnekonsulent der har specialiseret sig i børn med ADHD.

At føle at man bliver forstået, se at der er muligheder og at turde tro på at tiltag vil virke, giver håb. Håb er det som dit barn har brug for og er selve fundamentet i at formidle en tro på aten behandling vil virke.

Der er ingen hurtige løsninger her. ADHD er en alvorlig neurologiske lidelse, og at arbejde med neurolgiske programmer kræver ikke bare tålmodighed og vilje, men også et ønske om at stå side og side med sit barn i de udfordrigner der er, og klare det med godt humør og overskud.

Når du leder efter hjælp til dit barn her, så skal det handle om årsagen til ADHD, så er viden som er årsagen til at du oplever symptomer altafgørende.

At du tilegner dig viden som handler om at lærer hjernen bedre kende, giver dig en forudsætning for at kunne hjælpe dit barn.

At få hjulpet skal nemlig handle om alt andet end symptombehandling og derfor er det hele tiden opgaven med at få et godt greb om de redskaberne der fremmer udvikling neurolgisk som  det skal handle om.

Det foregår sjælendt med en tilgang bag et skrivebord, men er i høj grad en meget aktiv proces. Ønsker du at komme i kontakt med børnkonsulenten kan du klikke her___. Her vil du møde en professionel hjælp, som netop har specialiseret sig i at hjælpe børn med autisme og deres familie.

 

 

Forældre fortæller

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

dreng tegning

Mor til Gustav på 10

Neurospire foredrag i Smørum

Meget oplysende foredrag. Vi kan nu bedre forstå de udfordringer, vores dreng har, og hvordan det er muligt at hjælpe og støtte ham. Herfra vil vi tænke og handle ud fra at det er positivt, at vi faktisk godt kan gøre noget for at hjælpe ham, efter at vi har hørt din historie Jeanette.

dreng tegning

Mor til 9 -årig dreng med ADHD
Foredrag på KINOSOLOGI-AKADEMIET

Brug for hjælp til dit barn

Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus.