Sine HJEMMETRÆNER

Jeg er Sine

_____

Læs om Sine

Sine er en 6-årigpige, og har i sin børnehave støttepædagog i 28 timer om ugen Hun er diagnosticeret med  autisme spektrum forstyrrelse og er denne eftermiddag i november  er  tur med sin far og mor.. Bilen kører ad motorvejen mod Nordsjælland, hvor et lærerpar venter på den lille klinik, hvor det handler om børn og læsning.

Bilen bliver parkeret, og de to forældre ser spændte på hinanden, inden den lille familie går ind over dørtrinnet, med deres lille datter ved hånden.

Inde på klinikken er der også andre forældrepar med deres børn. Sines familie bliver guidet ind i et lokale hvo der skabe fyldt med farverige genstande og som lærerne bruger til deres test af børn.

Den lille famille sætter, Sines forældre fortæller om deres bekymringer som også omhandler Sine muligheder fro at kommet il at læsere at læse.

Afklaringen på denne klinik skal vise om Sine formår nogle af de elementer som er grundlaget for at Sine vil kunne lærer at læse, fortæller læreren som har specialiseret sig i børn med læsevanskeligheder.

Efter en kort samtale sætter Sine sig sammen med lærer ved et bord, og hendes forældre sætte sig bagved.

Her viser Sine at hun er samarbejdsvillig. Gerne vil arbejde med de opgaver og de materialer som bliver lagt foran hende på bordet, så hun kan gå i gang med at vise hvad hun kan.

Uge efter ugen vender Sines til bage med en forælder, før der ser en endelig konklusion på undersøgelsen.

Den viser at det kan ses at Sine, har en del vanskeligheder men også at hun  formår  at ordgenkende danske såvel som engelske ord.af både danske og engelske ord.

3 år senere går sine på specialskole. Inden hun begyndte der har hun haft en støttepædagog i børnehaven, efterfulgt at en førskole gruppeordning målrettet skoletilbud.  Herefter forsatte Sine i en specialklasse, hvor hun etter 1 år blev rev isteret til en specialskole for autisme.

Sine er glad for at lægge puslespil, men hendes forældre efterlyser ved skolehjemsamtale at hun i sin nye skole begynder at lærer at læse. Men her ser Sines forældre at Sines to lærer ryster opgivende på hoved, og siger at det ikke er aktuelt.

Med den besked, forlader Sines forældre samtalen og taler sammen om på vejen hjem, at de så nogle lærere der havde ar opgivet troen på at  Sine vil kunne lære at læse.

Men Sines forældre tænker at hun skal have muligheden for lærer at læse. Så på trods af at Sine klart også har andre udfordringer, sætte de sig nye mål.

I avisen læser Sines far om andre børn der ikke kan læse og som har lignede udfordringer, som har valgt specialiceret hjælp..

Det er derfor denne familie også vælger at  møde hos Jeanette hos Neurospire, som fortæller at hun har succes med at hjælpe forældre at lærer ders barn at læse.

Her kommer Sines forældre i første omgang på skolebænken, for at lære om hvordan hjernen og læsning hænger tæt sammen med synets opbygning hos før skolebørn.

Det den viden som gør at forældre kan gå i gang med at træne des børn hjemme. Der er mange forskellige dele i processen, men centralt er den viden der er om ernærings betydning for hjernen og viden om neuroplasticitet.

Kort fortalt er det vejen til at der i hjernen banes gode forbindelser for at barnet opbygger læsefærdigheder over tid. Med en pal nogle gode rutiner arbejder Sine med en række af gentagelser. Efter 2 måneder er det tydeligt at se effekten. Sine er så småt begyndt at læse ord og efter et halvt år er hun godt i gang med at læse hjemmelavede bøger. Sines far ringer Jeanette op og fortæller: ” Der er som om vi har fået en anden datter efter hun er begyndt at læse. Hun er virkelig forandret”

Fakta om Sine

____________________________________________________________

Læsefærdigheder bygger på at hjernen er organiseret, hvilket bl.a. vil sige øjnene arbejder sammen.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Børn med dysleksi har behov for hjælp til at fremme selvtillid, gennem føelsesmæssig støtte i takt med øget læring.

____________________________________________________________

KONTAKT HER

BØRNEKONSULENT

JEANETTE LUNDQVIST

TLF 2290 7511

info@neurospire.dk