Ilt

Alle mennesker er først og fremmest afhængige af at de får ilt. Ilt kommer før mad når kroppen skal primoterer i en kristisk situation. Her hos Neurosire tales om ilt, fordi det er en meget stor del af at optimere og hjælpe børn med diagnoser og symptomer.

Rigtig mange børn med særlige udfordringer kæmper en mere eller mindre stille kamp med tilgodese deres krop behov for ilt, og det er der ikke mange der ved noget om. Hos Neurospire er området omkring at arbejde med et barns respiration vægtet meget højt, og en afgørende forudsætning for at der opnås en egentlig udvikling på mange områder.

At så mange børn, kæmper med ilt, viser sig ved en række af symptomer som f.eks. kommer til udtryk ved manglende sprog, eller nedsat fysisk aktivitet.

Med den manglende respiration, følger også manglen på dyb vejrtrækning. Den i sig selv en god hjælp at få støttet barnet og få optimeret iltoptagelsen, hvilket ret effektivt påvirker børnene  i den rigtige retning.

Men der er jo en grundlæggende årsag til at det enkelte barn er udfordret, og derfor er det væsentligt også at dykke ned og se om det er muligt at indkredse selve problemet, hvilket er forklaringen på at det er i optimering af  selve næringsoptagelsen at alle øvrige af Neurospires programmer har deres berettigelse.

Det er mange årtiers specialiceret erfaringer som har lagt viden til Neuropires specielrettede programmer der adresserer børn med særlige behov hvad angår børns udfordrigner med respiration.