Træning

Når det det handler om træning af børn, kommer det først og fremmet til at handle om motivation og samarbejde med sit barn. Men det giver god mening, fordi det handler om hjernen så er der rigtig meget at vinde ved at træne.

Hos Neurospire arbejdes med en lang række af træningsprogrammer, som alle har sigte i at det enkelte barn i højere grad udvikles.

Der tales derfor her om at træne f.eks. balancen, træne synet, træne hørelsen og gør den mere robust, træne evnen til at kravle, hvor barnets kravling ikke er færdigudviklet eller træne evnen til at løbe i krydsmønster.

Her hos Neurospire er der mere end 50 individuelle programmer, som hver især har sigte i at støtte udviklingsprocessen i hjernens særlige områder. Men det er individuelt for hvert barn, afhængigt af hvor det står udviklingsmæssigt, hvilke af de enkelte programmer der skal spinges over og hvilke der vil være relevante at trække frem.