Jeanette Lundqvist

Specialiseret sig i børns neurologiske udvikling. Læst Biokemi Københavns Universitet, Teknisk miljøledelse ved DTU, The Institutes of Human Potential, PA, Family Hope Center, PA og Brain bio Center, UK. Har igennem en årelang periode arbejdet med et samarbejde med omkring børns udvikling, første om fremmest med fokus på det enkelte barn, men også familien, skolen og kommuners håndtering af ressourcer.

sprog

Når børn har talebesvær Når forældre taler med deres børn, kan de både øge deres barns ordforråd og skabe betingelser for læring. Hjerneforskere på Cambridge University fandt ud af, at små børn er særligt opmærksomme, når de lytter til, hvad mor eller far siger. Disse resultater er samstemmende med hvad andre forskere længe har vidst …

sprog Læs mere »

Miljøpåvirkninger

Desværre er vores børn udsatte for skadelige miljøpåvirkninger. Gennem generationer, fra industrialiseringens begyndelse i midten af 1800-tallet og indtil nu, er graden af uønskede stoffer på hele kloden, gradvist blevet forøget. Det er den egentlige årsag til at du som forældre må forholde dig til en virkelighed, hvor der med sikkerhed er en giftig påvirkning …

Miljøpåvirkninger Læs mere »

Synet

Oplysninger om børn der skeler og det umodne syn At se, er mere en blot at kunne se klart. Synet er evnen til at kende omgivelserne, afkode synsinformationen og fortolke den. Det er et område vores barn udvikler og tillærer i takt med atdet generelt udvikler sig på alle områder. Synet udgør en stor del …

Synet Læs mere »

Bevægelse

Oplysninger om evnen til at flytte sig Fra første øjeblik hvor vi fødes, er vi programmeret til, via vores hjerner, til at krybe afsted drevet af vores lugtesans for at søge modermælk. Det er resultatet af et større fransk-amerikansk studie på området fra 2013. På dette meget tidlige stadie i et barns liv begynder processor, …

Bevægelse Læs mere »

Autisme

Oplysninger om børnene med Autismespektrumforstyrrelser Der er mange gode grunde til at forældre til et barn med Autisme lægger kræfter og energi i at lære mere om området. Oplysningerne kan blive et redskab der fungerer som et hjælp for barnet og den øvrige familie på kort og på lang sigt. Autisme er en neurologisk tilstand, …

Autisme Læs mere »

Synet

Om dobbeltsyn og vejen mod at opnå et velfungerenede syn. Der er mange gode grunde til at forældre får kendskab til hvordan synet bygges op, og hvordan man kan styrke processen. Selv møder jeg rigtig mange børn, der er forsinkede i deres udvikling. Det gælder også i synsområdet. Her er det mest afgørende at kende …

Synet Læs mere »

Læsning

Om ordblindhed, og nye veje mod løsninger Det åbner en helt ny verden, når et barn får lært at læse. Her møder du alle de gode grunde til, at du med din indsats får hjulpet dit barn på vej. For læsning har stor betydning for dit barns læring. Læsning styrker i høj grad dit barns …

Læsning Læs mere »