Forældrekursus

Når ens barn har udfordringer, så ønsker man at hjælpe. Det bedste udgangspunkt for den hjælp er at man får opbygget et solidt fundament af viden. Den viden har til formål at du som forældre føler du er afklaret og kan træffe nogle valg.

Forældrekursus

Forældrekursus med henblik på at informere forældre om hvad  hjælp til børn med en neurologisk tilgang omfatter:

Overblik over indholdet i Neurospires forældrekursus.

  • Hjernens struktur
  • Hjernes celler, neuronerne
  • Cellernes ernæring
  • Neuroplasticitet
  • Hjemmetræning

Nedenfor uddybes indholdet nærmere.

 

Kronisk syge børn

Børn der er kronisk syge

Det er en god grund til at mange i dag ved at det giver god mening at vægte højt at forældre delagtiggøres i at hjælpe børn der er kronisk syge, hvis de har overskuddet til det.

Før i tiden måtte forældre se passiv til når faglærte gik i gang med at hjælpe børnene, og ofte var forældre slet ikke til stede, fordi man tænker det var bedst of forældre skulle "bare " være forældre.

I dag ved vi bedre, og vi ved også at det kan være særdeles effektfuldt for udbyttet af et forløb at det foregår hjemme med de redskaber og den der er behov for.

Rollen som forældre

Blandt andet kan den viden der er om hjernen være med til at støtte barnet fra en vinkel der gør, at barnet føler sig set og hørt.

At hjælpe barnets hjerne og nervesystemt, bygger i meget høj grad på at aflæse de signaler der afsendes fra barnet i de vågne tiimer og samle informationerne. Det er ved at styre efter disse at vi har en unik mulighed for at give barnet den hjælp som det behøver.

Det er derfor det giver god mening at hjælpe barnet hjemme indtil det giver mening  at dette udviklingsforløb udbygges i retning modf skole, daginstitutioner samt fritdsaktiviteter.

Kommunikation

Den hjælp der gør en forskel for børn,  med neurolgiske udfordringer, handler om at hjælpe hjernen, fordi hjernen hos børn med lidelserne fysisk er påvirket i et omfang  som kræver støtte .En støtte som har det mål at fremme kommunikationen i hjenen, så vi ved at iagtage barnet oplever at det indhnter udviklingstrin.

Alle  der har børn der er sunde og rakse, vil ikke tænke over hvilken udfordringer der er . Det er selvsagt først når ens eget barn kæmper at man for alvor oplever hvor vigtig det er at have greb om hvad der hjælper hjernen effektivt

Har du brug for hjælp dit barn?

Forældre fortæller

Det har gjort det så meget nemmere at planlægge vores dagligdag nu. Vi er så glade for at vi gjorde det her. Efter vi er startet her forstår vi hvorfor Tobias gjorde tingene som han gjorde og ofte var fraværende. Der er så meget der er ændret nu, for vi kan at det vi gør, virkelig gør en forskel, hvor vi har en dreng der stortrives.

Tobias på 7, ADHD
Tobias mor, Ballerup

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

Mor til Gustav på 10, Cerebral parese
Lacinia eget