RÅDGIVNING

Søskende & familien

Det har også fordele at få lov til at hjælpe

En familie med en særlig opgave

Det kræver energi hvis det ene af ens børn kæmper med kroniske sygdom. Lidelser som autisme, ADHD og forsinket udvikling sluger ressourcer i en grad som påvirker alle i familien.

Historisk set har det i mange årtier været brugt at hjælpe børnene ved at de voksne delte opgaven så barnet både opholde i og uden for hjemmet.

Her er sigtet at søge at samle ressourcerne i familiens hjem, så der dannes en ramme omkring barnet et trygt og velkendt sted.
For søskende vil det betyde at de i deres hjem på tæt hold oplever hvordan deres forældre formår at støtte en søster eller en bror i bedring.

Børnene kan på mange områder sammenligne deres forældre hverdag med de hvor der foregår hjemmearbejde.

Rutiner og en tryg ramme

Tiden til denne type hjemmearbejde kan være givet godt ud. For søskende som uden tvivl oplever det er en udfordring at leve med en søskende med kronisk sygdom, kan det som for alle i familien kunne opleves som at der her bliver tid over overskud  som er befordrende for alle.

Det giver mulighed for at der kan opbygge de rutiner som er så altafgørende for at hjernen kan få hjælp- med gentagelser, så der kan opbygges de motorveje i hjernen som der er behov for hos barnet.

Tilrettelæggelsen af de enkelte neurologiske programmer planlægges af forældrene, så de tilgodeser de behov der er, og det gælder også søskendes behov.

Hjemmearbejde

 

 

Søskende oplever hvordan man kan hjælpe

Hjemmetræning giver familien en ramme, med sigte i at børn udvikler sig. Det omfatter også at søskendes udvikling og trivsel.
I og med at vi arbejder med et barn i familien der fysiske og mentalt kræver særlig hjælp, så er det en hjælp der er har som mål at hjælpe hjernen med at indhente udviklingstrin.

En proces der strækker sig ud over uger og måneder, med en indsats der tidsmæssigt modsvarer en almindelig arbejdsuge for den ene forældre. Fordelen er at barnet løftes udviklingsmæssigt fysiologisk, fysisk, sansemæssigt, emotionelt, socialt og fagligt.

Det betyder for søskende, at de bliver vidne til de ændringer der sker udviklingsmæssigt hos deres søster eller bror, fordi de ser effekten og resultatet af deres forældres opgave og oplever en søskende der i højere grad trives.

Har du brug for hjælp til dit barn ?

Forældre fortæller

Det har gjort det så meget nemmere at planlægge vores dagligdag nu. Vi er så glade for at vi gjorde det her. Efter vi er startet her forstår vi hvorfor Tobias gjorde tingene som han gjorde og ofte var fraværende. Der er så meget der er ændret nu, for vi kan at det vi gør, virkelig gør en forskel, hvor vi har en dreng der stortrives.

Tobias på 7, ADHD
Tobias mor, Ballerup

Tak for et rigtig godt møde. Der var virkelig meget som vi direkte bruge. Alle forældre burde have den her viden. Det var meget jeg ikke vidste, om hvad  Gustav kæmper med, og hvad vi kan hjælpe ham med.

Mor til Gustav på 10, Cerebral parese
Lacinia eget