sprog

Når børn har talebesvær

children, siblings, happy-1879907.jpg

Forældre kan skabe grundlaget

Når forældre taler med deres børn, kan de både øge deres barns ordforråd og skabe betingelser for læring.


Hjerneforskere på Cambridge University fandt ud af, at små børn er særligt opmærksomme, når de lytter til, hvad mor eller far siger
. Disse resultater er samstemmende med hvad andre forskere længe har vidst med hensyn til styrkelsen af sproget hos børn med særlige behov.

Børn med diagnoser og forsinket udvikling er ofte overset i deres evne til at verbalisere deres tanker og følelser. Dette kan det være et afgørende skridt i udviklingen, at have fokus på dette område.

For nylig lyttede jeg opmærksomt, mens en 9-årig forsøgte at udtrykke sig. Jeg iagttog at han 90 % af tiden benyttede sig ved at pege. F.eks. hvis han skulle have bundet sine sko. Som jeg så det hos denne dreng, er der mange tusindvis af børn med særlige behov der kan få gavn af at der er et større og større kendskab til hvordan børn kan hjælpes på dette område.

Med teknisk udstyr kan hjerneforskerne detekterer hvor mange ord et barn lytter til pr. dag, og hvor mange ord det kan udtrykke. Det har de gjort på Cambridge University, og på denne måde gjort opmærksom på at småbørn specielt er opmærksomme og lyttende når det er deres forældre taler til dem. Desuden kunne deres forældre i den grad øge deres barns ordforråd betragteligt og samtidig skabe forudsætningen for at deres barn får skabt grundlaget for at skabe sætninger.

Undersøgelserne viste også, hvor vigtigt det er at forældre formår at være engageret i at holde en samtale med deres børn.

De britiske undersøgelser hvor meget forældre påvirker deres børn på vejen til at udtrykke sig sprogligt. Undersøgelsen pegende på at de børn der hører mange ord opnår at ordforrådet vokser hurtigt. Mens nogle børn ved 2-årsalderen havde hørt få ord, fik et ordforråd på 50 ord, så at andre børn der havde hørt mange ord fik et ordforråd på 450 ord.

Man kan altså som forældre i væsentlig grad styrke ordforrådet og få det til at vokse hurtigere. Det at barnet kan udtrykke sig med flere ord, er væsenligt for at barnet i alle sammenhænge føler de bliver forstået. Mangelfulde evner til at at kommunikerer er omvendt et meget stort problem for mange børn rundt omkring i specialklasser og speciialskoler.Den engelske undersøgelse viste også at de børn der klarerede sig bedst i skolen , havde et forspring fordi deres forældre har lagt vægt på at hjælpe deres barn og vægtet at støtte deres barn i særlig grad inden for området sprog, Undersøgelsen viste også at forældre ikke behøver ikke være specialister for at det lykkedes.

Det er ikke tilfældigt at det er forældre har fokus på netop dette område når det handler om at skabe det mest optimale betingelser inden for området med hjemmetræning. Forældrene behøver ikke være specialister for at det lykkedes, hjernemæssigt vister undersøgelser at netop far og mor har alle fordelene når de kommunikerer med deres barn.

Med elektroder der målet aktiviteten i hjernen, blev det påvist at småbørn godt kan registere forskellen på hvem der talte til dem, og det er tydeligt at andre end forældrene i højere grad blev ignoreret. Mor og fars fordele kom til udtryk gennem alle aspekter af kommunikationen , og her bemærkede forskerne hvordan mor og fars særlige brug af bl.a. af tonelege, og rytmen i sproget havde effekt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *