Forsinket læring

Forsinket læring

child, soccer, playing-613199.jpg

Sådan kan du booste dit barns udvikling

Børn der har svært ved at lære, har i høj grad potentialet til at få sat skub i deres læringsproces.

Før børn begynder at kende navnene på ting de ser og gøre brug af genstande, har de lært sig en masse informationer. Allerede i livmoderen begynder barnets læring, der har med sanser og motorik at gøre og det fortsætter i mange år frem.

Så viden er ikke bare at kende til fakta i bøgerne. For et barn er det alle de informationer der lægges ind i barnets hjerne, der vedrører hvordan ting føles, smager, lugter og lyder. Det skal også tillægges alle informationer, der har med bestemte bevægelser at gøre, samt den det barnet ved om at bevæge sig, Herudover kommer alle de indre input som hjernen modtager og alle de komandoer der konstant afsendes og skal kordineres iforhold til hinanden.

Det er så lige til for de børn der ikke har vanskeligheder. Men opstår der symptomer der viser at noget er svært, så er der veje der i mange tilfælde kan skubbe processerne i den rigtige retning. Det gælder også for de børn der viser tegn på forsinket læring.

En hel del af denne gruppe af børn er udfordret i deres læringsproces, fordi hjernen har behov for hjælp.

Når der er udfordringer med forståelse af informationer, så kan forklaringen ligge i selve processen for hjernens udvikling. Det er altså her det kan betale sig at sætte ind og søge efter løsninger.

En forsinkelse kan komme til udtryk ved barnets evne til at udtale ord, at det har for få ord, manglende opmærksomhed, er urolig, viser dårlig koordination, har svært ved at gribe om redskaber og spise selv, svært ved at kravle eller gå eller evnen til at tegne og skrive.

Men det, at der ses en forsinket udvikling på et af ovennævnte områder, fortæller bare, at  barnets hjerne i særlige områder har behov for hjælp. Og der er ingen grund til at tro at, der ikke er håb for, at en indsats ikke kan speede processen op.

Kendskabet til hjernen og hvad den evner, er et område som er i kraftig udvikling. Derfor ved man også i dag, at der er mange aktiviteter som positivt påvirker hjernen, så den udvikles, fordi hjernen formår at ændre sig og kan udvikle sig på baggrund af optimal ernæring. stimulering og træning i eget hjem.

Undersøgesler viser nemlig at det i høj grad er en fordel for mange at hjælpen er tæt på, og det gælder også for hjemmetræningen målrettet børn med ADHD eller autisme.

Børnen har i tillæg til andre aktiviteter, særlige ”Træningsprogrammer” lagt ind i deres hverdag, og hjælpes i deres hjem af forældrene. Alle børn har individuelle behov, og derfor er alle programmer skabt og præcist udformet til det enkelte barn.

For at det skal give mening skal ved alle der har med børn at gøre at det er nødevendigt med motivation. Motivation er selve kernen i at kunne hjælpe barnet og støtte dets videre udviling.

Neurospires programmer omfatter til de forskellige aktiviteter, som alle har deres udgangspunkt i at forældre kan hjælpe med dem. Det omfatter også at nogle børn dagligt løber, træner i svømmehallen, går til ridning og meget andet. I takt med at et barn gradvist udviler sig tilpasses udfordringerne.

Det betyder at tilgangen til at hjælpe det enkelte barn kræver mange nyancer, og at barnet får tid til at de forskellige påvirkninger får plads til at nervesystemet gradvist udvikler sig. Dertil gælder det også om at skabe rammen for at han eller hun får gode muligder for at udfolde sig og lærer at beherske funktioner som skal trænes og øves. Det foregår på daglig basis, fordi resultaterne fra forskning peger på at det er det rigtige at gøre og ikke mindst resultaterne fra de mange familier der har indrettet deres dagligdag

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *