Cerebral parese

En skade i det hjernes motoriske områder

girl, tree, outdoors-3402351.jpg

Udvikling af potentiale

Nogle af de børn som jeg møder bærer skinner eller sidder i kørestol, og det kan gøre hverdagen rigtig svær for dem. Det er en situation som mange læger ser som en nødvendig følge af barnets har CP. Men den holdning deler jeg ikke, idet en indsats med hjemmeetræning , for nogle børn betyder at de slipper for både skinner eller kørestol resten af livet, hvilket må være at foretrække

Cerebral parese( CP) påvirker et barns evne til at bevæge sig, opretholde balancen og sin hele kropsholdning, og er den mest udbredte motoriske hjerneskade der ses hos børn. Et barn som er er diagnosiseret med CP kan være påvirket af, at det har været ramt af en situation før fødsel, under fødslen eller efterfølgende, som har påvirket funktionen i barnets hjerne. Ordet Palsy betyder at der er opstået en svaghed eller et problem i forhold til brugen af muskler. Da CP er forårsaget på grund af en utilstrækkelig udvikling i hjernen påvirker det barnets evne til at kontrollere dets muskler men også udfordringer sprogligt og sansemæssigt Der kan være forsinkelse i reflekser, stivhed i muskler og manglende koordination og balance forårsaget af hændelser som f.eks. Iltmangel, ulykke eller medicinforgiftning.

Børn med Cerebral palsy har som nævnt ikke blot motoriske problemer, men strukturelle ændringer i kroppen som fører til deformaitet af kroppen som kan ses hvor barnet har problemer med hoften, scoliosis, og muskelsammentrækninger. Børnene vokser ikke i samme grad som de raske børn og der kan opstå mange udfordringer i forhold til infektioner i vejrtrænkingsområdet, omkring ernæring, reflux, fordøjelse og søvn i sammenhæng med et lavt energiniveu i kroppen.

Dette fortæller at CP ikke alene er relateret til hjernen. Studier har vist at der opstår en betændelsestilstand, som kan føre en en skade på bindevævset struktur i kroppen. I og med at børn med en hjerneskade ikke bevæger deres krop som raske børn, vil de unormale kropsbevælgeser og hele kropsholdningen før til en strukturel skade hos det enkelte barn.

Det betyder at der hos Neurospire er fokus på at hjælpe på flere fronter. Dels ved at have fokus på den skadede struktur i kroppen og dels gennem en tilgang der støtter processen for at nervesystemet begynder at reparere sig selv som kaldes neuroplasticitet. Det er derved muligt at stimulerer og træne børn med CP og samtidig understøtte processerne med en balanceret kost og ernæring, der sikre at kroppen får den ernæring den har behov for.

Hos Neurospire undersøges barnet så der opnåes et overblik over hvilke områder af hjernen, der er forsinkelser eller udviklingstrin der er sprunget over. Der skabes et overblik over hvorvidt det drejer sig om de sansemæssige og/eller motoriske områder.

Ud fra dette kendskab vil hjælpen være orienteret mod at forældre opnår en viden om hvordan hjernen kan hjælpes med n forløb i hjemme med guidning fra forældrene.

Alle børn med CP er udfordret i en grad på forskellige områder som er helt individuelle, og har som følge deraf behov for en fuldstændigt individuel hjælp der tilgodeser deres behov på mange områder. Det være sansemæssigt, motorisk, emosionelt og fagligt og derfor er der behov for en hjælp der understøtter barnets behov.

Det er derfor afgørende at der ikke bliver tale om symptombehandling. Istedet viser det sig effektivt at rette den fulde opmærksomhed mod de enkelte områder der er påvirkede i barnets hjerne, og med stimulation og en række aktiviteter skabe den respons fra hjernen der sætter en egentlig udviklingsproces igang.

Hos Neurospire vil I forældre få de redskaber der skal til for at kunne skabe en proces, hvor der er mulighed for at hjælpe jeres barn med CP.

Resultatet af den målrettede hjælp, som Neurospire kan tilbyde et barn med CP, vil være meget individuelt, og afhængiger af mange faktorer, som bl.a. graden af skade og barnets alder ved start. Men betydningen af en målrettet indsats som denne kan vise sig ved en erhvervelse af funktionsevner og selvstædighed i forhold til at dette barn kan varetage sit liv i en anden grad og mere selvstændigt på langt sigt, med mulighed for at reducerer behovet for hjælpemidler som ikke må underkendes i denne sammenhæng.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *