Synet

Oplysninger om børn der skeler og det umodne syn

infant, boy, small-552610.jpg

Fokus og samarbejde

At se, er mere en blot at kunne se klart. Synet er evnen til at kende omgivelserne, afkode synsinformationen og fortolke den. Det er et område vores barn udvikler og tillærer i takt med atdet generelt udvikler sig på alle områder.

Synet udgør en stor del af området af hjernen og hjælp er her at styrke neurologiske udvikling.

Fra den dag hvor fosteret kan åbne sine øje i livmoderen er det i færd med at bruge sit syn. Det sker ud fra indput fra erfaringer som barnet får når det begynder at forstå sin omverden. En udvikling som særligt mod skolealderens begyndelse, er væsentlig for dets evne til at begå sig og fungere. Mer præcist har synet indflydelse på barnets sensoriske, motoriske, faglige og sociale funktioner.

Synet hjælpes med mor og far hjælp

I samspillet med børn og forældre, oplever jeg ofte vigtigheden af at der skabes klarhed for hvad der er problemet for det enkelte barn. Hos Neurospire bruges fakta om sansernes udvikling inden for normalområdet til at fremme udvikling. Du vil som forældre få informationer om, hvordan synet trinvis udvikler sig de 6 første år hos genenmsnitsbarnet , og hvor i dette udviklingsfelt dit barn befinder sig. Den viden kan bruges til at finde de redskaber frem som kan hjælpe dit barn på næste udviklingstrin synsmæssigt. Men dit barns problemer med synet kan være et symptom på at der er andr udfordringer som det må have hjælp med.

For en mindre gruppe af børn er der behov foren særlig indsats, fordi de mangler mangler støtte til udvikling i forhold områderne :koordinering, at de skeler eller/og der mangler dybdesyn.

Det har derfor meget at sige, at et barn får den hjælp der er behov for. Derfor er det vigtigt at forældre får indblik i hvad de skal være opmærksomme på, og hvad en optimal ernæring, stimulation og motorisk træning kan bidrag med.

Symptomer på at øjnes skeler, er umodent eller manglende samsyn er alle tegn på på et umodent syn. Det kan give problmer og vise sig ved at barnet enten ofte støder ind i møbler, er bange for bolde, aldirig griber bolde, mangler øjenkontakt, overspringer ord, nægter at læse.

children studying, book, reading-670663.jpg

Hos Neurospire indgår de sensoriske programmer i et samspil med barnets øvrige programmer. Programmerne aftales forældreme, på baggrund af en neurologisk undersøgelse af barnet funktionsevne i sanseområdet- og motorisk. Hvert program er udformet individuelt ud fra barnets behov og forudsætninger. Forældre vejledes gennem forløbet efter behov.

https://www.aao.org/disease-review/delayed-visual-development-development-of-vision-v

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7277625/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4059790/

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *