Bevægelse

Oplysninger om evnen til at flytte sig

Derfor bør du støtte dit barn med at krybe og kravle

Fra første øjeblik hvor vi fødes, er vi programmeret til, via vores hjerner, til at krybe afsted drevet af vores lugtesans for at søge modermælk. Det er resultatet af et større fransk-amerikansk studie på området fra 2013.

På dette meget tidlige stadie i et barns liv begynder processor, som har en meget væsentlig betydning for et barns videre udvikling. En udvikling i forhold til fremadrettet at gøre brug af sanser og udvikling af motoriske færdigheder, og i det hele taget for opbygning af det omfattednde neurologiske netværk der udspringer fra hjernen som kontrolcenter.

Krybning og kravling gavner hjernen

For nogle børn er proccerne omkring at krybe og kravle forsinkede eller ikke aktive. Ses det ikke tydeligt i første omgang, kan det opleves senere i udviklingsforløbet når barnet forsøger at gå, løbe, tale og endelig skal læse og skrive.

For de mange af barnets evner og funktioner er afhængige af om der tidligere var tale om helt, delvis eller slet ingen krybning/ kravling. De to funtioner erstatter ikke hinanden, men tjener som helt adskilte udviklingsområder der linker til hinanden så det hele går op i en højere enhed når det drejer sig om at barnet kommer gennem udviklingfaserne.

Der er mange grunde til at der kan opstå en forsinkelse i et barns udvikling. Nogle børn får egentlig ikke muligheder for at afprøve deres færdigheder, mens der hos andre er grundlæggende faktorer i kroppens mange byggesten som får betydning. Væsentligt er det for forældre at kender til viden om at hjælpe deres barn på området.

Kravling udvikler dit barns leg

For mig, der har arbejdet med børns udvikling i mere end 30 år, er det til stadighed facinerende at opleve effekten af at få hjulpet børn med at få krøbet og kravlet. For vi, der har dette område som indsatsområde, oplever at den udvikling vi er med til at fremme,stemmer fint overens internationalforskning på området. Det er nemlig med god grund at interessen er skærpet på området, så det nu pipler frem med resultatet af mange undersøgelser internationalt. Blandt disse norske undersøgelser fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.der peger på betydningen for sanserne, motorikken og helle hele den samlede hjerne.

For et stykke tid siden gennemførte jeg et mindre forsøg. Jeg er ikke forsker, men fik alligevel en gruppe 13-årige, fra en lokal folkeskoleklasse, til at krybe og kravle sammen.

De fleste af disse unge havde krydsmønsteret på plads, mens nogle viste en forsinkelse helt eller delvist. Hvilket er ensbetydende med om krydsmønsteret funger komplet og reflekserne er inaktive.

Og der er god grund til at vi forældre kender noget til hvilke konsekvenser det har for vores børn. For der ligger mere i at få krydsmøsteret på plads end blot at barnet viser det begynder at gå.

Et barn, som er motorisk veludviklet, har et bevægelsesmøster der viser at de evner at krybe og kravle i komplet krydsmønster, hvilket aflæses når barnet sætter i bevægelse.

Du oplever det faktisk hver dag, når du omgåes mennesker. Helt automatisk aflæser du deres kropsholdning og hvordan de færdes. Det er netop nydelsen ved at se sportstjerner folde sig helt ud. Står du i en skolegård og lader blikket glide rundt vil det hurtigt kunne aflæses af måden børnene færdes på. Fortsætter du med ind i klasselokalet, ses det straks når underviningen går igang.

Krybning hjælper sanserne på vej

Hvem der har fuld fart frem i klatrestativet ?

Hvem kan frit og hurtigt spille fodbolden til sin makker?

Og hvem der problem frit læser og skriver og har styr på tingene

Man skulle måske tro at det er medfødt og automaticeret, men det er slet ikke altid tilfældet. Nogle børn har behov for en håndsrækning og andre mere end det.

Nogle udtrykker at alt går godt, hvis et barn er i bevægelse under en eller anden anden form. Sådan forholder det sig ikke. Vi, der har specialiceret os i opgaverne med børns neurologiske udvikling, vurderer de krydskoordinerende bevægelsesmøsnster, som værende kerneområde for barnets udvikling.

Krybning handler om at hjernen modnes

At krybe er en bevægelse, hvor maven er direkte i gulvet mens hovedet og arme og ben i krydsmønster bevæger kroppen fremad.

At kravler er en bevægese, hvor maven er løftet over gulvet og arme og ben i krydsmønster bevæger kroppen fremad.

Barnets evne til at krybe og kravle er grundlæggende motoriske færdighed, som er i tæt samspil med barnets sanser.

På sigt oplever barnet det trinvis i det efterfølgende udvikllingstrin.

I synet- for øjehåndkoordianationen, når barnet f.eks. tegner, skriver og slår til en bold

Hørelsen-som når barnet f.eks. viser det har en sentensiv hørelse

Føleansen-som når barnet f.eks er særlig sentensiv overfor berøring

Ved at betragte et barnet første leveår, mens det kryber og kravler, ses det at det bliver tilbagelagt mange meter hver dag dag. Selv når barnet sover på maven, vil det i søvne krybe op mod sengens hovedgærde, når det får muligheden.

Krybning udvikler dit barns motorisk

Det siger måske sig selv, at børn kan krybe og kravle, der hvor der er gode betingelser. Men faktisk er det en meget væsenlig pointe. For selve gulvet skaber forudsætningen for processen. Derudover må der være tid og motiverende forhold til stede. Tiden spiller også her en rolle. Med alderen, i takt med at barnet bliver tungere får tyngdekraften nemlig betydning.

At tyngdekraften har konsekvenser, kan man som forældre selv opleve. For når man er havnet på gbefinder sig på gulvet for at krybe, må man erkende at de ekstra kilo gør en forskel. Det er også baggrunden for at forældre bør bakke deres barn op tidligt i udviklingen.

Der er op til os som forældre at sikret at der er mange muligheder for at vores lille barn kan tilbringe vågne timer på et gulv. De mange forskellige steder der er som alternativer gør det nemlig ikke. I barnevognen, den høje stol, i autostolen, slynge eller på armen.

Hos Neurospire, vil dit barn blive undersøgt og det vil fremgå om der ses et fuldt udviklet krydsmøster på alle trin. Du vil som forældre få den hjælp du behøver for at hjælpe dit barn i tilfælde af, at der registres en forsinkelser.

Som forældre bliver det din rolle for at gå forrest, for at du må motiverer dit barn og selv komme på banen istedet for at stå på siddelinien her. I første omgang gennem de enkelte motoriske grundtrin, i samspil med andre væsentlige prigrammer Disse efterfølges med enrække aktiviteter og øverlser der breder sig ud over hele de sensoriske og motoriske områder, mod barnets egne intersse områder kommer til udtryk. Fuldstændig som det sker for alle børn i udvikling.

Kilder og artikler af interesse.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34372738/

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03058504/document

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12206

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2021.666980/full

https://www.eurekalert.org/news-releases/717379

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8394673/

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-8624.2011.01595.x

https://www.researchgate.net/publication/237095269_Infant_Language_Development_Is_Related_to_the_Acquisition_of_Walking

https://www.researchgate.net/publication/237095269_Infant_Language_Development_Is_Related_to_the_Acquisition_of_Walking

https://www.otago.ac.nz/news/news/otago831496.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050596/

https://videnskab.dk/krop-sundhed/babyhjerner-stimuleres-af-kravle

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *