Læsning

Om ordblindhed, og nye veje mod løsninger

boy, book, reading-5731001.jpg

Læser og forstår indholdet

Det åbner en helt ny verden, når et barn får lært at læse. Her møder du alle de gode grunde til, at du med din indsats får hjulpet dit barn på vej. For læsning har stor betydning for dit barns læring.

Læsning styrker i høj grad dit barns sprog og er vejen til at bygge dit barns ordforråd op. Gennem bøgerne inviteres dit barn til at få oplevelser fra hele den store vide verden og en adgang til en masse nødvendig viden. Så dit barn bliver i høj grad klogere i samvær med bøgerne, hvilket samtidig sikre at hjernen stimuleres på en god måde og som også er en del af den sociale kontakt.

Når jeg til dagligt møder børn med særlige behov i 8-9 års alderen, så er det tit tydeligt, at der tale om børn som har siddet og ventet LÆNGE på at få lært at lært at læse. En proces, som det ofte ikke kan gå hurtigt nok med at få speedet op.

Dertil må det bemærkes at det direkte kan aflæses på barnets trivsel som merkant ændres, i takt med læseprocessen kommer igang. Men det kræver også at far og mor aktivt hjælper.

Læsning beror på dit barns samlede udvikling

I første klasse lyder det: “Så skal vi igang med at læse…”. Men, der er nogle af børnene der faktisk ikke er klar. For nogle er årsagen at de ikke ser ordene i bogen. De begynder måske at se mod vinduet. Efter lidt tid begynder de måske at blive urolige. At skælde dem ud løser på ingen måde problemet.

Hvorfor følger hun ikke med, når jeg viser hende ordene i bogen?”, tænker læreren.

Det kan der være en god grund til at læreren ikke ved. For det har intet med læreruddannelsen at gøre. Om barnet er klar til læsning handler bl.a. om fysiologi og strækker sig langt ud over om barnet opleves som veludhvilket og møder op med en sund madpakke.

Barnet kan være udfordret synsmæssigt og i sin evne til at koncentrerer sig, i en grad som kalder på hjælp. Denne hjælp bør rettes mod barnets hjerne. Det er enkelt og det handler om blot at vide hvad man derhjemme kan gøre, for at hjælpe et barns neurologiske proces.

Læsning kan udvikles, når barnets evne til at se forbedres

Et eksempel som dette kan tydligøre hvad det handler om.

Forestil dig at der bliver lagt en skriftlig kontrakt foran dig. Nederst står der noget med en meget lille skrift, og du kan bare ikke læse hvad der står. Måske kan du godt skimte, at der er bogstaver men de er så små, at det bliver til prikker.

Dette er blot et eksempel på hvordan oplevelsen kan være for et barn, vis syn ikke er færdigudviklet. Det betyder, at barnet ikke ser lige så godt som de jævnaldrende og derfor giver det for dette barn, ikke mening at se ned i bogen. Faktisk opleves det måske som dobbelt kaos at det tvinges til at se på det mylder af tegn, at barnet prøver at skabe orden ved at flytte blikket væk.

Ordblindhed kan skyldes, at hjernen kalder på hjælp

Det har konsekvenser for børnene når tiden spildes. Alt for mange børn forlader folkeskolen uden at kunne læse. Årligt vurderer skolerne hvad der kan gøres og der afsættes ressourcer til at lærerne kan arbejde med læsestrategier og med læsegrupper. Men på trods af indsatsen, er det ikke alle elever, der profilere af at den hjælp de møder. Grundlæggende kan der være forhold i et barns hjernen som kalder på en indsats.

Da læsning er en del af vores evne til at kommunikere, har det tilsvarende betynding for evnen til skriftligt at udtrykke sig. Det er for børn, der har udfordringer særdeles afgørende, at de føler sig inkluderet og fagligt behersker både at læse og udtrykke sig skriftligt. Især for børn med specielle behov er skriftsproget helt afgørende at få bygget op.

Den skriftlige kommunikation betyder at vi føler vi er en del af fælleskabet og ikke hægtet af. Der mange gange i løbet af vores vågne timer at vi gør brug af vores evner i forhold til at læse og skrive.

Ved at se på barnets neurologisk, vil man kunne finde forklaringen på den manglende evne for at læse. Til at kunne finde de redskabe som du som forældre kan tage i brug for at hjælpe dit barns umodne syn på vej.

Synets udvikling er en neurologisk proces, som foregår i hjernen, og ikke alle børn på 6-7 år har samme modenhed i deres sanser, for nogle børn er der tale om en forsinkelse i forhold til det sansemsæssige område.

Udfordrigen tydeliggøres hvis du som som børnehaveklasselærer, lærer og forældre har en forventning om at et barn ser det samme som dig. At de bogstaver og billeder du viser barnet opfanges synsmæssigt som du selv ser dem. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Når jeg møder et barn kan det have kæmpet på virkelig mange fronter i flere skoleår, og det er meget tydeligt qt det har mange negative oplevelser. Konsekvensen kan opleves ved, at jeg møder et barn der faktisk helt har opgivet troen på at det lærer at læse. Så er det tid til at gå i aktion og få vendt udviklingen, og få far og mor med på opgaven.

Der er mange faktorer der indgår som parametre for om synet udvikler sig i den rigtige retning, for der er rigtig meget der sker i det lille barns hjerne de første år. Er man som forældre i tvivl om hvorvidt ens barns syn er tilstrækkeligt udviklet, giver det god mening at få det undersøgt.

Hos Neurospire, er denne undersøgelse helt central. Her får forældre bl.a. en vigtig indsigt i, hvor deres barn udvikling er i forhold til at få lært at læse.

Det betyder også at det giver indsigt i hvordan barnet oplever verden. Det er afgørende at dets forældre får et godt fundament på dette område, og her får de redskaber der skal til for at kunne påvirke den videre udvikling.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *